Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Jaarrekening CSR rapport
Geconsolideerde resultatenrekening

 

Year ended 31 December

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2018

2017

Toelichting

Omzet

288.836

127.087

5

Overige opbrengsten

29.009

28.830

5

Totale bedrijfsopbrengsten

317.845

155.918

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(322.875)

(218.502)

6

Algemene en administratieve kosten

(35.631)

(24.415)

6

Verkoop en marketing kosten

(4.146)

(2.803)

6

Totale bedrijfskosten

(362.652)

(245.720)

 

 

 

 

 

Bedrijfsverlies

(44.807)

(89.802)

 

 

 

 

 

Financiële opbrengsten

18.335

4.877

8

Financiële kosten

(2.737)

(30.582)

8

 

 

 

 

Verlies voor belastingen

(29.209)

(115.507)

 

 

 

 

 

Belastingen

(50)

(198)

9

 

 

 

 

Nettoverlies

(29.259)

(115.704)

10

Nettoverlies toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(29.259)

(115.704)

 

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel

(0,56)

(2,34)

10

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €)

2018

2017

Toelichting

Nettoverlies

(29.259)

(115.704)

 

Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt:

 

 

 

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

(94)

(40)

27

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

Reële waarde aanpassing van financiële activa beschikbaar voor verkoop

(220)

13

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

197

(664)

19

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

103

(924)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(29.155)

(116.629)