6. Bedrijfskosten

Jaarrekening CSR rapport

Het bedrijfsresultaat wordt verkregen na de erkenning van de volgende kosten (−) of opbrengsten:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het jaar beëindigd op 31 december 2018 en 2017 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Personeelskosten

(81.352)

(59.950)

Onderaanneming

(197.644)

(123.054)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(25.525)

(22.277)

Andere operationele kosten

(18.355)

(13.221)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(322.875)

(218.502)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen met €104,4 miljoen, of 48%, tot €322,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 ten opzichte van €218,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. Dit weerspiegelt onze toegenomen inspanningen om vooruitgang te boeken in onze gepartnerde en eigen onderzoek- en ontwikkelingsprogramma’s. Deze stijging werd voornamelijk werd veroorzaakt door:

  • Toegenomen personeelskosten voor onderzoek en ontwikkeling van €21,4 miljoen, of 36%, van €59,9 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 naar €81,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Dit werd verklaard door een stijging in het aantal medewerkers en hogere warrantkosten, voornamelijk als gevolg van de koersstijging van het Galapagos aandeel
  • De kosten voor onderaanneming stegen aanzienlijk met €74,6 miljoen, of 61%, van €123,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 tot €197,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018, voornamelijk door toegenomen uitgaven in ons IPF programma, in ons reuma en IBD programma en programma in andere indicaties met filgotinib
  • Intensievere uitgaven voor laboverbruiksgoederen was de belangrijkste reden voor de toename van de verbruiksgoederen, labokosten en huisvestingskosten. Deze stegen met €3,2 miljoen, of 15%, van €22,3 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 tot €25,5 miljoen voor het boekjaar eindigend 31 december 2018
  • Overige bedrijfskosten zijn gestegen met €5,2 miljoen, ofwel 39%, van €13,2 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 tot €18,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018, als gevolg van een groter aantal personeelsleden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 en 2017, opgesplitst volgens aard van financiering:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma's

(134.046)

(122.663)

Zelf gefinancierde kosten van onderzoek en ontwikkeling

(188.829)

(95.839)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(322.875)

(218.502)

We volgen al onze kosten van onderzoek en ontwikkeling op aan de hand van gedetailleerde budgetten en alloceren ze aan individuele projecten. Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 en 2017 samen, per programma:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Filgotinib programma (gepartnerd)

(66.138)

(53.212)

CF programma (gepartnerd)

(30.137)

(46.192)

IPF programma met GLPG1690 (eigen)

(72.718)

(16.190)

OA programma met GLPG1972 (gepartnerd)

(15.751)

(7.317)

AtD programma met MorphoSys (gepartnerd)

(14.999)

(8.404)

Overige

(123.132)

(87.187)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(322.875)

(218.502)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling in gepartnerde programma’s stegen met €11,4 miljoen, of 9%, naar €134,0 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018, van €122,7 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 , voornamelijk door hogere kosten van onderzoek en ontwikkeling in ons reuma, IBD en overige indicaties programma met filgotinib (gepartnerd met Gilead).

Onze zelf gefinancierde kosten van onderzoek en ontwikkeling stegen met €93,0 miljoen of 97%, naar €188,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018, van €95,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017, door intensievere onderzoeksactiviteiten voornamelijk in ons eigen IPF programma GLPG1690, en ook door hogere uitgaven in onze eigen programma’s inzake ontstekingsziekten en fibrose.

Algemene en administratieve kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene en administratieve kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 en 2017:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Personeelskosten en bestuurdersvergoedingen

(25.495)

(17.756)

Andere operationele kosten

(10.136)

(6.659)

Totaal algemene en administratieve kosten

(35.631)

(24.415)

De algemene en administratieve kosten bedroegen €24,4 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en stegen met €11,2 miljoen, of 46% tot €35,6 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Deze stijging was voornamelijk toe te schrijven aan hogere personeelskosten; die stegen met €7,7 miljoen, ofwel 44%, van €17,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 tot €25,5 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Verschillende elementen speelden hier een rol, zoals het hoger aantal personeelsleden en de gestegen kosten van op aandelen gebaseerde vergoedingen (onze warrantplannen), voornamelijk als gevolg van de stijging van de koers van het Galapagos aandeel.

Verkoop en marketing kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkoop en marketingkosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 en 2017:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Personeelskosten

(2.282)

(2.156)

Andere operationele kosten

(1.864)

(646)

Totaal verkoop en marketing kosten

(4.146)

(2.803)

Verkoop en marketingkosten stegen met €1,3 miljoen, ofwel 48%, van €2,8 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 tot €4,1 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018. Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door het feit dat we begonnen zijn met de uitbouw van onze commerciële organisatie voor de co-promotie van filgotinib met Gilead in de co-promotie gebieden.