10. Winst/verlies (–) per aandeel

Jaarrekening CSR rapport

Gewone winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend door de nettowinst/nettoverlies (–), toewijsbaar aan de aandeelhouders, te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen in de loop van het boekjaar. Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (verwaterd), waarbij ook rekening wordt gehouden met de uitstaande warrants, waarvoor onze gemiddelde aandelenkoers van het jaar hoger was dan de uitoefenprijs.

Verlies per aandeel

 

Jaareinde 31 december

 

2018

2017

Nettoverlies toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep (duizenden €)

(29.259)

(115.704)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de gewone winst/verlies (-) per aandeel

52.113

49.479

 

 

 

Gewoon verlies per aandeel (€)

(0,56)

(2,34)

 

 

 

Nettoverlies toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep (duizenden €)

(29.259)

(115.704)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de verwaterde winst / verlies (-) per aandeel

52.113

49.479

Potentiële gewone aandelen die tot verwatering kunnen leiden

 

 

 

Verwaterd verlies per aandeel (€)

(0,56)

(2,34)

Omdat wij een nettoverlies rapporteerden in 2018 en 2017, is het effect van de uitstaande warrants (toelichting 28) niet-verwaterend in plaats van verwaterend. Er is dus geen verschil tussen het gewoon en het verwaterd verlies per aandeel in 2018 en 2017.