Filgotinib: een selectieve JAK1-remmer met een mogelijk best-in-class medicijnprofiel

R&D CSR rapport

Afgaand op de resultaten van onze Fase 2-studies en de FINCH Fase 3-studies denken wij dat filgotinib een veelbelovend kandidaatmedicijn is voor de behandeling van reuma, CD en andere ontstekingsziekten. We hebben met Gilead een samenwerkingsovereenkomst om filgotinib voor meerdere ziekten te ontwikkelen en te commercialiseren. Volgens de voorwaarden van deze overeenkomst is Gilead primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het verkrijgen van de officiële goedkeuring voor het in licentie gegeven product. Op vraag van Gilead zullen wij hen met commercially reasonable efforts bijstaan in bepaalde ontwikkelingsactiviteiten. Gilead is in 2016 Fase 3-programma’s gestart voor reuma, CD en CU en wij zijn in 2017 samen met Gilead meerdere Fase-2-studies met filgotinib gestart voor nieuwe indicaties, en de eerste resultaten van deze studies waren beschikbaar in 2018. De volgende tabel geeft een overzicht van ons filgotinib-programma op het moment van publicatie:

Wij bouwen aan een filgotinib-franchise

Opbouwen van de filgotinib franchise (graphic)

De markten voor ontstekingsgeneesmiddelen zijn van aanzienlijke omvang en blijven groeien. Onze inschatting is dat deze markten tegen 2027 zijn gegroeid tot een omvang van circa $65 miljard, onder invloed van nieuwe geneesmiddelen die beantwoorden aan de huidige onvervulde behoefte aan orale medicijnen die snel effect hebben en een betere, langer aanhoudende werkzaamheid. Reuma blijft de grootste markt, met naar schatting een waarde van circa $30 miljard, en de overige hoofdmarkten samen bieden een wat grotere marktopportuniteit dan reuma:

Marktomvang voor ontstekingsziekten in ~2027 (× $ 1 miljard)

Marktomvang voor ontstekingsziekten in ~2027 (× $ 1 miljard) (pie chart)

Op basis van de gegevens uit Fase 2- en Fase 3-studies over filgotinib bij reuma en gegevens uit Fase 2-studies bij de CD, ZvB en psoriatische artritis (PsA) die tot dusver bekend zijn, denken wij dat filgotinib het potentieel heeft om de behandeling voor reuma en inflammatoire darmziekten (IBD), ZvB en PsA aanzienlijk te verbeteren. Vergeleken met biologicals (injecteerbare, biologische medicijnen) wordt filgotinib oraal toegediend, heeft het een snel intredende en aanhoudende activiteit en heeft het potentieel om als monotherapie te dienen. American College of Rheumatology (ACR)-scores met filgotinib in Fase 2- en Fase 3-studies met reumapatiënten zijn veelbelovend en CDAI-remissie en SES-50-scores zijn eveneens veelbelovend met filgotinib in een Fase 2-studie met Crohn-patiënten die geen TNF-therapie hadden ondergaan. In de Fase 2-studie EQUATOR waren de ACR-scores veelbelovend met filgotinib bij PsA, en in de Fase 2-studie TORTUGA waren de beweeglijkheid en de functie van de wervelkolom significant verbeterd met filgotinib bij patiënten met ZvB. Filgotinib heeft een hoge selectiviteit voor JAK1, hetgeen tot dusver zorgt voor een gunstige verdraagbaarheid met onder meer lage infectiepercentages in alle studies.