Ons klinische programma met filgotinib in de ziekte van Crohn

R&D CSR rapport

Onze FITZROY Fase 2-studie (174 patiënten) betrof een evaluatie van filgotinib eenmaal daags vergeleken met placebo bij patiënten met matig tot ernstig actieve CD en verzwering van het darmslijmvlies. Deelnemende patiënten waren ofwel naïef voor of vertoonden geen reactie op anti-TNF-middelen. FITZROY was de eerste studie naar CD waarin bij aanvang endoscopische bevestiging van laesies en tevens een placebocontrole bij de endoscopie vereist was. De studie bestond uit twee delen, elk met een duur van 10 weken: in het eerste deel werden de veiligheid en werkzaamheid van filgotinib 200 mg eenmaal daags onderzocht, vergeleken met placebo; het tweede deel betrof een verkennend observatieonderzoek van de gedurende 20 weken voortgezette behandeling. Zoals gemeld in The Lancet (Vermeire et al), heeft de FITZROY-studie het primaire eindpunt van klinische remissie na 10 weken bereikt: het percentage patiënten bij wie de CDAI-score (Crohn’s Disease Activity Index) lager was dan 150 was statistisch gezien significant hoger bij de met filgotinib behandelde patiënten (47%) dan bij patiënten die een placebo kregen (23%). Het totale percentage patiënten bij wie sprake was van een Crohn’s Disease Activity Index (CDAI)-score van minder dan 100 was significant groter in de groep die filgotinib kreeg (60%) vergeleken met de placebogroep (41%). Wij denken dat de met filgotinib waargenomen werkzaamheid bij niet eerder met TNF behandelde patiënten in de FITZROY-studie gunstig afsteekt tegen de werkzaamheid van andere behandelingen in andere, afzonderlijke studies.

Over het algemeen blijkt uit de FITZROY-studie na 20 weken behandeling dat filgotinib een gunstig veiligheidsprofiel laat zien, overeenkomstig de DARWIN-studies in reuma. In FITZROY werd tevens een toename van hemoglobine waargenomen, zonder verschil tussen filgotinib en placebo. Er zijn geen opvallende veranderingen in neutrofielen of leverfunctietesten ten opzichte van de basiswaarden waargenomen.

Gilead is in november 2016 een Fase 3-studie (DIVERSITY) met filgotinib naar CD gestart. De Fase 3-studie DIVERSITY onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van eenmaal daagse toediening van 100 mg en 200 mg filgotinib vergeleken met placebo bij patiënten met matige tot ernstige ziekteactiviteit, met inbegrip van patiënten bij wie eerdere antilichaamtherapie niet heeft gewerkt. Gilead zal circa 1.300 patiënten in de Verenigde Staten, Europa, Latijns-Amerika, Canada en Azië/Pacific rekruteren. Mannen en vrouwen in de DIVERSITY-studie worden gerandomiseerd voor placebo, 100 mg of 200 mg filgotinib. In de Verenigde Staten kunnen mannen 200 mg krijgen als bij hen geen respons optreedt na ten minste één anti-TNF en vedolizumab, een monoklonaal anti-integrine antilichaam op de markt gebracht door Takeda. Wij verwachten dat Gilead de rekrutering voor DIVERSITY in het derde kwartaal van 2020 zal afronden.

Gilead is in maart 2017 een Fase 2-studie gestart naar de ziekte van Crohn in de dunne darm en een Fase 2-studie naar de ziekte van Crohn met fistelvorming.