28. Warrantplannen

Jaarrekening CSR rapport

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de evoluties van de warrantplannen in de periodes waarover gerapporteerd wordt. Verschillende warrantplannen werden goedgekeurd ten gunste van onze werknemers, en ten gunste van bestuurders en zelfstandige consulenten van Galapagos NV. Voor warrants uitgegeven voor 2011 aan werknemers en onafhankelijke consulenten gelden de volgende verwervingscriteria: 10% van de waranten zijn verworven op de dag van de toekenning; de volgende 10% is verworven op de eerste verjaring na de toekenning, nog eens 20% op de tweede verjaring en nog eens 20% op de derde verjaring na de toekenning. De laatste 40% is verworven na het einde van het derde jaar na de toekenning.

De warrants toegekend onder de warrantplannen die werden uitgegeven vanaf 2011, worden definitief verworven op het einde van het derde kalenderjaar na de toekenningsdatum, zonder tussentijdse verwerving, met uitzondering van de warrants die werden toegekend onder Warrantplan 2015 (B), Warrantplan 2015 RMV, en Warrantplan 2016 (B); deze worden definitief verworven op de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaarding en uitgifte van de warrants vaststelt.

De warrants aangeboden aan bestuurders worden definitief verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand.

De warrants kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning, met uitzondering evenwel van de warrants die werden toegekend onder Warrantplan 2015 (B), Warrantplan 2015 RMV, en Warrantplan 2016 (B), die uitoefenbaar worden vanaf de derde verjaardag van de notariële akte die de aanvaarding en uitgifte van de warrants vaststelt. In geval van wijziging in de controle van Galapagos NV, worden alle uitstaande warrants onmiddellijk verworven en uitoefenbaar.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande en uitoefenbare warrants op 31 december 2018, per warrantplan:

Warrantplan

Datum van toekenning

Vervaldatum

Uitoefenprijs (€)

Uitstaand per 1 januari 2018

Toegekend tijdens het jaar

Uitgeoefend tijdens het jaar

Verbeurd tijdens het jaar

Vervallen tijdens het jaar

Uitstaand per 31 december 2018

Uitoefenbaar per 31 december 2018

2005

04,07,2005

03,07,2018

6,91

30.000

 

(30.000)

 

 

2005

15,12,2005

14,12,2018

8,60

7.500

 

(7.500)

 

 

2006 BNL

28,06,2007

27,06,2020

8,65

735

 

(735)

 

 

2006 BNL

21,12,2007

20,12,2020

7,12

1.050

 

 

 

 

1.050

1.050

2007

28,06,2007

27,06,2020

8,65

48.909

 

(19.535)

 

 

29.374

29.374

2007 RMV

25,10,2007

24,10,2020

8,65

32.600

 

(8.050)

 

 

24.550

24.550

2008

26,06,2008

25,06,2021

5,60

77.100

 

 

 

 

77.100

77.100

2010

27,04,2010

26,04,2018

11,55

42.500

 

(42.500)

 

 

2011

23,05,2011

22,05,2019

9,95

52.500

 

(15.000)

 

 

37.500

37.500

2012

03,09,2012

02,09,2020

14,19

209.890

 

(99.850)

 

 

110.040

110.040

2013

16,05,2013

15,05,2021

19,38

260.560

 

(65.000)

 

 

195.560

195.560

2014

25,07,2014

24,07,2022

14,54

536.660

 

(189.100)

 

 

347.560

347.560

2014 (B)

14,10,2014

13,10,2022

11,93

150.000

 

(90.000)

 

 

60.000

60.000

2015

30,04,2015

29,04,2023

28,75

517.053

 

 

(2.000)

 

515.053

 

2015 (B)

22,12,2015

21,12,2023

49,00

399.000

 

 

 

 

399.000

 

2015 RMV

22,12,2015

21,12,2023

49,00

97.500

 

 

 

 

97.500

 

2016

01,06,2016

31,05,2024

46,10

514.250

 

 

(10.000)

 

504.250

 

2016 RMV

01,06,2016

31,05,2024

46,10

120.000

 

 

 

 

120.000

 

2016 (B)

20,01,2017

19,01,2025

62,50

150.000

 

 

 

 

150.000

 

2017

17,05,2017

16,05,2025

80,57

595.500

 

 

 

 

595.500

 

2017 RMV

17,05,2017

16,05,2025

80,57

127.500

 

 

 

 

127.500

 

2018

19,04,2018

18,04,2026

79,88

 

1.097.745

 

 

 

1.097.745

 

2018 RMV

19,04,2018

18,04,2026

79,88

 

137.500

 

 

 

137.500

 

Total

 

 

 

3.970.807

1.235.245

(567.270)

(12.000)

4.626.782

882.734

 

Warrants

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs (€)

Uitstaande per 31 december 2016

3.466.407

27,06

Uitoefenbaar per 31 december 2016

669.704

 

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

873.000

 

Verbeurd tijdens het jaar

 

Uitgeoefend tijdens het jaar

(368.200)

 

Vervallen tijdens het jaar

(400)

 

Uitstaande per 31 december 2017

3.970.807

39,32

Uitoefenbaar per 31 december 2017

763.344

 

 

 

 

Toegekend tijdens het jaar

1.235.245

 

Verbeurd tijdens het jaar

(12.000)

 

Uitgeoefend tijdens het jaar

(567.270)

 

Vervallen tijdens het jaar

 

Uitstaande per 31 december 2018

4.626.782

53,30

Uitoefenbaar per 31 december 2018

882.734

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de waardering van de warrants.

Warrantplannen

 

2018

2018 RMV

2017

2017 RMV

 

19 april 2018

19 april 2018

17 mei 2017

17 mei 2017

Uitoefenprijs (€)

79,88

79,88

80,57

80,57

Aandelenkoers op de datum van aanvaarding (€)

84,88

84,88

68,67

68,67

Reële waarde op datum van aanvaarding (€)

38,39

38,39

26,85

26,80

Geschatte volatiliteit (%)

39,44

39,44

40,06

40,08

Looptijd tot vervaldatum (in jaren)

8

8

8

8

Risicovrije rentevoet (%)

0,51

0,51

0,33

0,29

Verwachte dividenden

None

None

None

None

De uitoefenprijs van de warrants wordt bepaald op grond van de toepasselijke bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

De geschatte volatiliteit wordt berekend op basis van de historische volatiliteit van de koers van het aandeel over de verwachte levensduur van de warrants, gevalideerd op basis van de volatiliteit van een representatieve biotech index.

De verjaringstijd van de warrant wordt berekend als de geschatte duur tot uitoefening, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de plannen.

De warrants werden verwerkt in overeenstemming met IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen. 

Onze warrantkost bedroeg €26.757 duizend in 2018 (2017: €16.536 duizend).

De volgende tabel geeft een overzicht van de uitstaande warrants per categorie warranthouders op 31 december 2018 en 2017:

 

31 december

Categorie (in aantal warranten)

2018

2017

Niet-uitvoerende bestuurders

216.780

216.060

Directiecomité

2.139.374

2.039.374

Overige

2.270.628

1.715.373

Totaal uitstaande warrants

4.626.782

3.970.807

De uitstaande warrants op het einde van het boekjaar hebben een gemiddelde uitoefenprijs van €53,30 (2017: €39,32) en een gewogen gemiddelde resterende levensduur van 1.500 dagen (2017: 1.441 dagen).