19. Omrekeningsverschillen

Jaarrekening CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Op 1 januari

(1.754)

(1.090)

Omrekeningsverschillen, ontstaan uit omrekening buitenlandse activiteiten

197

(664)

Omrekeningsverschillen op 31 december

(1.557)

(1.754)

De omrekeningsverschillen namen af van een negatief saldo van €1,8 miljoen per eind december 2017 naar een negatief saldo van €1,6 miljoen per eind december 2018. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de wijziging van de wisselkoersen van het Britse pond en de U.S. dollar.