Strategie

De Galapagos groep CSR rapport

Ons doel is om first-in-class geneesmiddelen te ontwikkelen op basis van de ontdekking van nieuwe targets. Met menselijke primaire cellen ontdekken we welke eiwitten (‘targets’) een sleutelrol spelen in het ontstaan van ziekten. Vervolgens identificeren en ontwikkelen we kleine moleculen die deze targets remmen, het evenwicht herstellen en daardoor het beloop van een ziekte positief beïnvloeden. Met deze benadering bestrijden we de ziekte zelf in plaats van alleen symptomen.

Het is onze ambitie om uit te groeien tot een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.

Sleutelelementen van onze strategie zijn onder meer:

 • Snelle progressie van de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib in reumatoïde artritis (reuma), de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa (CU), psoriatische artritis (PsA) en de ziekte van Bechterew (ZvB), en andere ontstekingsziekten, met onze samenwerkingspartner Gilead
  Op grond van de resultaten van onze Fase 2- and Fase 3-studies denken wij dat filgotinib een veelbelovend kandidaatmedicijn is voor de behandeling van reuma, de ziekte van Crohn, CU, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew, evenals voor andere ontstekingsziekten. Onze samenwerkingspartner Gilead is momenteel bezig met Fase 3-studies in reuma (FINCH), de ziekte van Crohn (DIVERSITY), en CU (SELECTION), evenals meerdere klinische Fase 2-programma’s gericht op andere ontstekingsziekten. Wij hebben in 2018 veelbelovende Fase 3- en Fase 2-programma resultaten bekend gemaakt, respectievelijk in reuma (FINCH 2) en in psoriatische artritis (EQUATOR) en de ziekte van Bechterew (TORTUGA).
 • Een commerciële organisatie uitbouwen
  We hebben een optie uitgeoefend om filgotinib samen met Gilead te commercialiseren in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België en Luxemburg. We gaan hierbij stap voor stap te werk: indien goedgekeurd, plannen we filgotinib te co-commercialiseren in een aantal Europese landen samen met onze samenwerkingspartner Gilead, en we plannen de volledige commerciële verantwoordelijkheid op te nemen voor de reuma-indicatie in onze thuismarkten (Nederland, België en Luxemburg). In een volgende stap willen we succesvolle kandidaatmedicijnen uit onze fibrosepijplijn – in volledig eigendom – zelf commercialiseren, met een focus op IPF. Ter ondersteuning van onze commerciële ambities breiden we het team uit, te beginnen met een aantal belangrijke medewerkers die beschikken over uitgebreide expertise in onze hoofdfranchises ontstekingsziektes en fibrose. Dit stelt ons in staat om een commerciële organisatie op te zetten en vooruitgang te realiseren in onze ambitie om uit te groeien tot een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf.
Stap voor stap onze commerciële operatie uitbouwen

 • Een franchise voor fibrose opbouwen
  In 2017 hebben we verslag gedaan van positieve resultaten met FLORA, de Fase 2a-studie ter evaluatie van GLPG1690, dat aangrijpt op ATX bij IPF-patiënten. In 2018 hebben we het ISABELA Fase 3-programma met GLPG1690 opgestart. We hebben begin 2019 ook de indicaties voor GLPG1690 uitgebreid met de opstart van de NOVESA Fase 2a-studie in systemische sclerose. We hebben nog een ander kandidaatprogramma met een specifiek, tegen IPF gericht werkingsmechanisme: in 2018 zijn we gestart met een Fase 2a-studie met GLPG1205 bij IPF-patiënten (PINTA). We bezitten de wereldwijde rechten voor de ontwikkeling en commercialisatie van GLPG1690 en GLPG1205. Begin 2019 hebben we ook twee samenwerkingen aangekondigd met Fibrocor en Evotec, voor compounds in een vroeg ontwikkelingsstadium met nieuwe werkingsmechanismen op het gebied van fibrose.
 • Snelle voortgang boeken met onze Toledo-franchise
  We meldden opmerkelijke activiteit met de eerste van vele compounds die gericht zijn op de Toledo-target class tijdens onze R&D-update in 2018. Molecules die remmers zijn van de Toledo target-familie vertonen een tweevoudige werking op ontsteking, door het stimuleren van anti-inflammatoire cytokines en het remmen van pro-inflammatoire cytokines. We hebben ongekende activiteit waargenomen met compounds gericht op deze klasse in verschillende inflammatoire preklinische modellen. We voeren een breed programma uit om meerdere reeksen compounds die op Toledo werken, te ontdekken en te ontwikkelen, gericht op activiteit in verschillende ziektebeelden, met een belangrijke focus op ontstekingsziekten. Begin 2019 zijn we gestart met de eerste Fase 1-studie met GLPG3312, en we plannen een Fase 1-studie met de tweede Toledo-compound, GLPG3970, later dit jaar.
 • Vooruitgang boeken met GLPG1972 in klinische studies met artrosepatiënten met onze samenwerkingspartner Servier
  In 2016 kondigden we een first-in-human Fase 1-studie aan voor GLPG1972, dat aangrijpt op ADAMTS-5 voor de behandeling van artrose. Aangetoond is dat het kandidaatproduct binnen twee weken zorgde voor afnames tot 60% van ARGS neo-epitoop bij gezonde vrijwilligers. Begin 2018 hebben we bekendgemaakt dat GLPG1972 binnen vier weken resulteerde in een vergelijkbare, dosisafhankelijke afname van de ARGS neo-epitoop bij artrosepatiënten. In 2018 hebben we een wereldwijd Fase 2-programma opgestart met GLPG1972 samen met Servier, onze samenwerkingspartner. We plannen de rekrutering in 2019 te voltooien. Servier heeft gekozen om een optie uit te oefenen om het molecuul in licentie te nemen voor verdere ontwikkeling in studies met artrosepatiënten buiten de Verenigde Staten. Wij houden alle ontwikkelings- en commercialisatierechten op dit molecuul in de Verenigde Staten, waar we ook alle ontwikkelingsactiviteiten met GLPG1972 zullen leiden.
 • Met onze samenwerkingspartners MorphoSys en Novartis vooruitgang boeken met MOR106 in klinische studies met patiënten met eczeem
  We hebben bekendgemaakt dat 83% van de eczeem-patiënten die in Fase 1b met de hoogste dosis MOR106 zijn behandeld EASI-50 hebben bereikt, waarbij het effect aanhield tot maanden na het einde van de behandeling. MOR106 grijpt aan op IL‑17C, een nieuw, door ons ontdekt antilichaam-target. We hebben in 2019 een aantal Fase 1- en Fase 2-studies met MOR106 in eczeem opgestart. De bedoeling is om zo Novartis te helpen met de voorbereidingen van het Fase 3-programma.
 • De waarde van ons target discovery-platform maximaliseren en benutten door een volledig geïntegreerde biotechnologieonderneming te worden
  Ons platform heeft tal van kandidaatmedicijnen met nieuwe werkingsmechanismen opgeleverd op meerdere therapeutische gebieden. Onze meest gevorderde preklinische programma’s zijn GLPG2534, GLPG3121, en GLPG3667, en onze Toledo-compound van de tweede generatie, GLPG3970, voor ontstekingsziektes. Voor deze compounds zijn we van plan om in 2019 te starten met Fase 1-studies. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden van preklinische kandidaatproducten voor de ziekte van Bechterew, psoriatische artritis, inflammatoire darmziekten, eczeem, lupus, IPF, systemische sclerose, niet-alcoholische steatohepatitis, diabetes type 2 en hepatitis B. Ons streven is om elke twee jaar een Fase 3-studie te starten, en elk jaar drie proof-of-concept-studies uit te voeren, en te komen tot drie preklinische kandidaatmedicijnen en zes nieuwe gevalideerde targets. We willen veelbelovende programma’s selecteren voor interne ontwikkeling en commercialisatie en Galapagos uitbouwen tot een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf.
Ambitie voor R&D

Jaarlijkse ambitie R&D (graphic)