Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Jaarrekening CSR rapport

(in duizenden €)

Aandelen-
kapitaal

Uitgifte-
premies

Omrekenings-
verschillen

Overige
reserves

Overgedragen
verlies

Totaal

Op 1 januari 2017

223.928

649.135

(1.090)

(1.000)

(112.272)

758.701

Nettoverlies

 

 

 

 

(115.704)

(115.704)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(664)

(260)

 

(924)

Totaalresultaat

 

 

(664)

(260)

(115.704)

(116.629)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

16.536

16.536

Uitgifte van nieuwe aandelen

23.331

340.593

 

 

 

363.924

Kosten van kapitaalverhogingen

(15.837)

 

 

 

 

(15.837)

Uitoefening warrants

1.992

3.296

 

 

 

5.288

Op 31 december 2017

233.414

993.025

(1.754)

(1.260)

(211.441)

1.011.983

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2018

233.414

993.025

(1.754)

(1.260)

(211.441)

1.011.983

Wijziging in waarderingsregels ( gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 15)

 

 

 

 

(83.220)

(83.220)

Wijziging in waarderingsregels ( gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 9)

 

 

 

619

(619)

Aangepast totaal eigen vermogen per 1 januari 2018

233.414

993.025

(1.754)

(641)

(295.279)

928.766

Nettoverlies

 

 

 

 

(29.259)

(29.259)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

197

(94)

 

103

Totaalresultaat

 

 

197

(94)

(29.259)

(29.155)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

26.757

26.757

Uitgifte van nieuwe aandelen

16.021

280.167

 

 

 

296.188

Kosten van kapitaalverhogingen

(15.964)

 

 

 

 

(15.964)

Uitoefening warrants

3.069

4.588

 

 

 

7.657

Op 31 december 2018

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.779)

1.214.249