15. Handelsvorderingen en overige vorderingen en andere vlottende activa

Jaarrekening CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Handelsvorderingen

9.206

22.133

Vooruitbetalingen

142

543

Overige vorderingen

9.261

5.289

Handels- en overige vorderingen

18.609

27.966

Voorraden

276

279

Verworven opbrengsten

3.863

2.584

Over te dragen kosten

4.104

3.825

Overige vlottende activa

8.244

6.688

Totaal handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

26.852

34.653

De handels- en overige vorderingen namen af met €9,4 miljoen tot €18,6 miljoen per einde december 2018 ten opzichte €28,0 miljoen per 31 december 2017. Deze afname werd voornamelijk verklaard door het boeken voor jaareinde 2017 van twee vorderingen inzake succesbetalingen in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met AbbVie voor CF, en dit voor $20 miljoen (€17,0 miljoen): enerzijds $10 miljoen (€8,6 miljoen) voor de start van de Fase 1 studie met GLPG3221 en anderzijds $10 miljoen (€8,4 miljoen) voor de start van de Fase 1 studie met GLPG2851.

De boekwaarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen benadert hun reële waarde.

Overige vlottende activa omvatten voornamelijk verworven opbrengsten uit subsidieprojecten en over te dragen kosten.

Per 31 december 2018 hadden we geen voorziening voor verwachte kredietverliezen.