Risico’s verbonden aan onze concurrentiepositie

Risicofactoren CSR rapport

We hebben te maken met aanzienlijke concurrentie bij onze activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen. Als we niet effectief concurreren, zullen onze commerciële kansen afnemen of zelfs verdwijnen.

De biotechnologische en farmaceutische sectoren zijn uiterst competitief en onderhevig aan snelle en vergaande technologische veranderingen. Onze concurrenten kunnen geneesmiddelen ontwikkelen die onze producten achterhaald of niet-competitief maken door effectievere geneesmiddelen te ontwikkelen of door hun producten efficiënter te ontwikkelen. Daarnaast zou ons vermogen om concurrerende producten te ontwikkelen worden beperkt als onze concurrenten erin slagen om sneller dan wij wettelijke goedkeuringen te verkrijgen voor kandidaatgeneesmiddelen of om andere patentbeschermingen of intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen die de ontwikkeling van medicijnen bij ons kunnen belemmeren.