Wij leveren resultaten

De Galapagos groep CSR rapport

Onno van de Stolpe heeft Galapagos 20 jaar geleden samen met
2 wetenschappers opgericht

Galapagos R&D heeft het personeelsbestand van 298 mensen in december 2014 verdubbeld naar 571 mensen in december 2018

In 2015 hebben we 8 klinische studies uitgevoerd en in 2019 willen we er meer dan 40 uitvoeren, een stijging van 400%

Onze liquide middelen stegen van 198,4 miljoen euro eind 2014 naar 1,291 miljard euro
in december 2018

Van een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 68.751 gewone aandelen op Euronext in 2014, naar een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer 481.000 gewone aandelen en American Depositary Shares op Euronext en Nasdaq nu in 2019

Onze ambitie is ieder jaar 6 nieuwe targets te halen, 3 preklinische kandidaat-geneesmiddelen te leveren 3 proof-of-concept-onderzoeken en om het jaar 1 Fase 3-onderzoek te starten

Tot nu toe worden 12 compounds van Galapagos met door ons ontdekte nieuwe werkingsmechanismen gebruikt in patiëntonderzoeken

Wij zijn van 8 investeringsbanken die Galapagos in 2008 volgden naar 19 gegaan in 2019

Tot nu toe hebben we veelbelovende patiëntresultaten gezien voor 3 nieuwe werkingsmechanismen: filgotinib in meerdere ontstekingsziekten, GLGP1690 in idiopathische longfibrose (IPF) en MOR106 in eczeem (atopische dermatitis)

In ons hoger management is
33% van het personeel vrouw

Op 20 juni 2019 vieren we ons 20-jarig bestaan als bedrijf

In 2018 hebben we 4 nieuwe preklinische kandidaat-geneesmiddelen genomineerd, alle 4 met nieuwe werkingsmechanismen

Onze mondiale aanwezigheid is uitgebreid van 4 locaties in 2014 naar 7 in 2018

In 2019 gaan we voor onze eerste medicijn marktregistratie aanvragen

We zijn van 21 nationaliteiten in 2015 gegroeid naar 38 nationaliteiten in 2018

De aandeelkoers op Euronext is met meer dan 1.000 % gestegen en de marktkapitalisatie is tussen 10 mei 2005 en 13 maart 2019 gestegen van circa € 62 miljoen naar circa € 4,8 miljard (een stijging van meer dan 7.000 %)

We blijven resultaten leveren.