11. Immateriële vaste activa

Jaarrekening CSR rapport

(in duizenden €)

Technologie in
uitvoering

Software &
databases

Merken,
licenties,
octrooien &
know-how

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2017

5.561

7.185

1.523

14.269

Toevoegingen

1.500

623

2

2.125

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(100)

 

(100)

Omrekeningsverschillen

 

(212)

 

(212)

Op 31 december 2017

7.061

7.496

1.525

16.082

Toevoegingen

 

1.561

1.763

3.325

Verkopen en buitengebruikstellingen

(7.061)

(20)

(569)

(7.650)

Omrekeningsverschillen

 

74

 

74

Op 31 december 2018

9.111

2.719

11.832

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2017

5.561

6.182

1.501

13.246

Kosten voor het jaar

 

644

8

652

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(99)

 

(99)

Omrekeningsverschillen

 

(212)

 

(212)

Op 31 december 2017

5.561

6.514

1.509

13.587

Kosten voor het jaar

417

681

9

1.107

Bijzondere waardevermindering van het jaar

1.083

 

 

1.083

Verkopen en buitengebruikstellingen

(7.061)

(20)

(569)

(7.650)

Omrekeningsverschillen

 

74

 

74

Op 31 december 2018

7.250

949

8.200

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2017

1.500

982

16

2.495

Op 31 december 2018

1.862

1.771

3.632

De immateriële vaste activa stegen met €1,1 miljoen van €2,5 miljoen op 31 december 2017 tot €3,6 miljoen op 31 december 2018. De afschrijvingskosten van €1,1 miljoen en de bijzondere waardevermindering van €1,1 miljoen werden volledig gecompenseerd door investeringen van €3,3 miljoen.

Op 31 december 2018 bevatte onze balans geen intern gegenereerde activa gekapitaliseerd als immaterieel vast actief.