14. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

Jaarrekening CSR rapport

De onderstaande tabel illustreert de vorderingen met betrekking tot de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, opgenomen in de balans per 31 december 2018 en 2017:

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

73.443

64.001

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

11.203

11.782

Totaal vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

84.646

75.783

De totale vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling stegen met €8,9 miljoen ten opzichte van 31 december 2017. Deze stijging wordt verklaard door nieuwe R&D steunmaatregelen in 2018 voor €20,5 miljoen (€9,2 miljoen gerelateerd aan Franse R&D steunmaatregelen en €11,3 miljoen aan Belgische R&D steunmaatregelen), door het vrijvallen van de verdisconteringscomponent met €0,2 miljoen, en verminderd met de ontvangen betalingen met betrekking tot de Franse R&D steunmaatregelen voor een totaal bedrag van €8,4 miljoen en de Belgische R&D steunmaatregelen voor een bedrag van €3,4 miljoen. De vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op toekomstige verwachte terugbetalingen als gevolg van R&D steunmaatregelen met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingskosten in Frankrijk en België. Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling worden aan netto actuele waarde weergegeven en worden daarom verdisconteerd over de periode tot de vervaldatum.

De onderstaande tabel geeft gedetailleerde informatie over de looptijd van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gerapporteerd in de balans per 31 december 2018.

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

 

31 december 2018

 

 

Vervaldatum

 

(in duizenden €)

2020

2021

2022

2023

2024 – 2028

Total

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

8.959

9.674

10.226

 

 

28.859

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

8.959

9.674

10.226

 

 

28.859

 

 

 

 

 

 

 

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

3.398

4.009

4.863

6.663

26.355

45.288

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

3.398

4.009

4.863

6.663

25.650

44.583

 

 

 

 

 

 

 

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – nominale waarde

12.358

13.683

15.089

6.663

26.355

74.148

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

12.358

13.683

15.089

6.663

25.650

73.443