Terugvorderingsrecht door Galapagos van de variabele remuneratie

Corporate governance CSR rapport

Er bestaan geen contractuele afspraken tussen Galapagos en de CEO en de andere leden van het directiecomité die Galapagos een contractueel recht geven om van deze personen de variabele remuneratie terug te vorderen die hen zou worden toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens.