23. Toelichting bij het kasstroomoverzicht

Jaarrekening CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

5.081

4.285

Bijzondere waardevermindering

1.083

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

26.757

16.536

Toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen

99

23

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële kosten

(10.063)

27.457

Reële waarde aanpassing van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

(1.203)

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

21.753

48.301

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

780

936

Intrest opbrengsten

(5.219)

(3.045)

Belastingkosten

50

198

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(4.389)

(1.912)

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde bij verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

(668)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(668)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Afname van voorraden

3

22

Toename van vorderingen

(76)

(27.656)

Toename van schulden

19.996

14.772

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

19.922

(12.862)