Criteria en methodes om de prestaties van de CEO en de andere directiecomitéleden van Galapagos NV te evalueren in het kader van hun prestatie gerelateerde remuneratie

Corporate governance CSR rapport

De gedelegeerd bestuurder (CEO) en de leden van het directiecomité komen in aanmerking voor prestatie gerelateerde remuneratie (bonus). Het niveau van de behaalde bonus wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgesteld op basis van voorstellen van het benoemings- en remuneratiecomité (wiens voorstellen voor de andere leden van het directiecomité gebaseerd zijn op aanbevelingen van de CEO). De toekenning van een bonus is gebaseerd op prestaties en wordt vastgesteld op grond van ons systeem voor prestatiemeting; dit systeem is gebaseerd op de jaarlijkse individuele prestaties (inclusief uitzonderlijke resultaten) in combinatie met onze globale prestaties, in vergelijking met de mate waarin de jaarlijks vastgestelde individuele objectieven en groepsdoelstellingen worden behaald. De groepsdoelstellingen en de objectieven van de CEO worden jaarlijks door de raad van bestuur vastgesteld, en de objectieven van de andere leden van het directiecomité worden jaarlijks door de CEO vastgesteld. De groepsdoelstellingen van 2018 hielden andere elementen in die betrekking hadden op vordering van onze klinische studies, op onze cash positie, alsook op corporate development en business development. Elk van de groepsdoelstellingen is duidelijk en meetbaar zodat het eenvoudig vast te stellen is of een bepaald objectief al dan niet is behaald.