Ons Toledo-programma

R&D CSR rapport

‘Toledo’ is een codenaam voor een innovatieve, door ons ontdekte target-klasse. Molecules die deze target-familie remmen, vertonen een duaal werkingsmechanisme op ontstekingen door enerzijds de ontstekingsremmende cytokines te stimuleren en tegelijkertijd de pro-inflammatoire cytokines te blokkeren. In een reeks preklinische inflammatoire modellen hebben we met de compounds die zich richten op deze klasse ongeëvenaarde activiteitsniveaus vastgesteld.

Hieronder staan de resultaten van de eerste Toledo-compound, GLPG3312, in drie preklinische modellen, waarin telkens een ander werkingsmechanisme in IBD wordt belicht. Deze resultaten werden voor het eerst meegedeeld bij onze R&D-update in oktober 2018. Voorafgaand aan de ontdekking van Toledo was er in ons onderzoek geen enkele compound die actief is in elk van deze drie preklinische modellen:

We voeren nu een breed programma uit om meerdere reeksen compounds die op de Toledo-target-klasse werken, te ontdekken en te ontwikkelen, met als doel werkzaamheid te bereiken voor verscheidene aandoeningen, met de grootste focus op ontstekingsziektes. We zijn begin 2019 gestart met onze eerste Fase 1-studie met GLPG3312 om de doeltreffendheid, veiligheid, verdraagbaarheid en de farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van GLPG3312 te beoordelen bij tot 76 gezonde, volwassen, mannelijke proefpersonen.

We hopen in de tweede helft van 2019 de eerste resultaten van GLPG3312 te kunnen meedelen en te kunnen starten met een Fase 1-studie met de tweede Toledo-compound, GLPG3970.

De ontwikkelingsstrategie die we volgen voor Toledo is om meerdere Toledo-kandidaten te ontwikkelen met verschillende selectiviteitsprofielen en die te testen in een breed panel van in vivo ziektemodellen voor een aantal indicaties.

De grafiek hieronder geeft de huidige status van ons Toledo-programma weer. De diverse ziektegebieden die we momenteel onderzoeken, zijn IBD, reuma, psoriasis (Pso), systemische lupus erythematosus (SLE), OA, osteoporose (OP) en fibrose (Fib). Toledo van de eerste generatie, GLPG3312, heeft veelbelovende preklinische resultaten laten zien in IBD, reuma, Pso, PsA, SLE, en Fib, en we verwachten preklinische gegevens in SLE, OA en OP te kunnen meedelen in 2019. De tweede generatie, GLPG3970, bleek resultaat te boeken in IBD, reuma, Pso en fibrosis, met verwachte preklinische resultaten voor PsA, SLE, OA en OP in 2019. De derde, vierde en vijfde generatie bevinden zich momenteel in het lead optimization (LO)-stadium.

De volgende stap is het opstellen van meerdere tegelijk lopende proof-of-concept (PoC)-studies bij patiënten om snel en efficiënt het potentieel van de verschillende Toledo-compounds na te gaan. Voor eind 2019 is er een PoC-studie gepland met de Toledo-compound van de eerste generatie, GLPG3312, afhankelijk van bevredigende resultaten van de momenteel lopende Fase 1-studie.

Onze ontwikkelingsstrategie voor Toledo

  • Meerdere kandidaten met verschillende profielen ontwikkelen
  • In breed panel van in vivo ziektemodellen uittesten
  • Tegelijkertijd meerdere proof-of-concept-studies bij patiënten uitvoeren om het potentieel te maximaliseren