13. Overige langlopende activa

Jaarrekening CSR rapport

Overige langlopende activa bestonden uit langlopende geldmiddelen in pand gegeven, financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat en overige langlopende activa.

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.276

1.158

Financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

6.000

1.754

Overige langlopende activa

643

549

Totaal overige langlopende activa

7.919

3.461

De in pand gegeven geldmiddelen op 31 december 2017 bedroegen €1,2 miljoen, en namen toe tot €1,3 miljoen op 31 december 2018, als gevolg van een verhoging van de bankgarantie voor de huur van bijkomende kantoren voor de Belgische vestiging. De in pand gegeven geldmiddelen bestonden per 31 december 2018 uit €0,7 miljoen en €0,6 miljoen bankgaranties voor de huur van vastgoed respectievelijk in België en in Nederland.

Financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat bestonden uit eigenvermogensinstrumenten van beursgenoteerde bedrijven. Galapagos heeft geen beperkingen op de verkoop van deze eigenvermogensinstrumenten en de activa werden niet in pand gegeven voor een verplichting van Galapagos. Deze instrumenten werden beschouwd als financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat, die vallen in de categorie 1 reële waarde berekening gebaseerd op de slotkoers van de betrokken effecten op Euronext op elke rapporteringsdatum.

Wijzigingen in de reële waarde van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat worden onmiddellijk in de resultatenrekening geboekt.

Onderstaande tabel toont een detail van deze financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat per 31 december 2018 en 2017:

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Kost op 1 januari

2.373

2.750

Aankopen van het jaar

4.736

Verkopen van het jaar

(2.291)

(377)

Kost op 31 december

4.818

2.373

 

 

 

Reële waarde aanpassing op 1 januari

(619)

(399)

Afboeken van reële waarde aanpassing na verkoop

598

55

Reële waarde aanpassing van het jaar

1.203

(275)

Reële waarde aanpassing op 31 december

1.182

(619)

Nettoboekwaarde op 31 december

6.000

1.754