30. Geconsolideerde vennootschappen per 31 december 2018

Jaarrekening CSR rapport

Naam van de dochteronderneming

Land

% Stemrecht Galapagos
NV (rechtstreeks of
onrechtstreeks via
dochterondernemingen)

Wijziging in %
stemrecht t.o.v. vorige periode (2018 vs 2017)

Biofocus DPI AG in vereffening

Zwitserland

100%

 

Fidelta d.o.o.

Kroatië

100%

 

Galapagos Biotech Ltd.

Verenigd Koninkrijk

100%

 

Galapagos BV

Nederland

100%

 

Galapagos GmbH

Zwitserland

100%

 

Galapagos NV

België

Moederbedrijf

 

Galapagos Real Estate 1 BVBA

België

100%

100%

Galapagos Real Estate 2 BVBA

België

100%

100%

Galapagos SASU

Frankrijk

100%

 

Galapagos, Inc.

Verenigde Staten

100%

 

Xenometrix, Inc.

Verenigde Staten

100%

 

In het vierde kwartaal van 2018 hebben we twee nieuwe juridische entiteiten, Galapagos Real Estate 1 BVBA en Galapagos Real Estate 2 BVBA, opgericht in Mechelen, België.

Er zijn geen significante beperkingen op het vermogen van de groep om toegang te hebben tot of het gebruik van activa of te voldoen aan de verplichtingen van één van de dochterondernemingen van de groep.