Globale bruto remuneratie van alle andere directiecomitéleden van Galapagos NV voor boekjaar 2018

Corporate governance CSR rapport
  1. Basissalarissen (vast): €1.474.111,39 (waarvan €35.000,00 in de vorm van pensioenbijdragen).
  2. Variabele remuneraties (bonussen): gezien het aantal van de criteria van het Senior Management Bonus Plan die recht gaven op een bonus (met name de groepsdoelstellingen voor 2018) die werden behaald, werd een totale bonus van €1.015.000,00 (zijnde 100% van het totale mogelijke bonusbedrag) toegekend voor het jaar 2018, waarvan 50% in het begin van januari 2019 werd betaald en de overige 50% werd uitgesteld voor een periode van drie jaar. De waarde van het 50% uitgesteld gedeelte van de bonus die voor 2015 was toegekend, werd op het einde van 2018 vastgesteld en resulteerde in een betaling in het begin van januari 2019 van €435.922,00 (een vermenigvuldiging van de uitgestelde bonus met 1,7 als gevolg van de prestatie van de aandelenkoers over de periode 2015-2018, overeenkomstig de regels van het Senior Management Bonus Plan). Daarenboven werd in juni 2018 een bedrag van €727.735,00 betaald (een vermenigvuldiging met 1,9 van de uitgestelde 50% van de uitzonderlijke bonus toegekend in 2015 naar aanleiding van de succesvolle Nasdaq notering).
  3. Pensioenen: €243.345,59 (waarvan €35.000,00 deel uitmaakt van het vast basissalaris).
  4. Overige componenten van de remuneraties: bedrijfswagens, fiscale adviesverlening, betalingen voor verzekeringen voor invaliditeit en gezondheidszorgen en andere voordelen van alle aard, voor in totaal €68.073,03.

Tijdens zijn vergadering van 18 februari 2019 besloot de raad van bestuur, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, om de structuur van de remuneratie van de leden van het directiecomité aan te passen zoals hierboven uiteengezet onder “Informatie over het remuneratiebeleid voor de volgende twee jaren”. Deze aanpassing omvat onder andere salarisverhogingen vanaf 1 januari 2019 en de toekenning van RSU’s vanaf april 2019.