17. Aandelenkapitaal

Jaarrekening CSR rapport

Het aandelenkapitaal van Galapagos NV, zoals opgenomen in de statuten, reconciliërend met het ‘aandelenkapitaal’ op de balans, bestaat uit het volgende:

 

31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Op 1 januari

233.414

223.928

Kapitaalverhoging

19.090

25.323

Kosten van kapitaalverhogingen

(15.964)

(15.837)

Aandelenkapitaal op 31 december

236.540

233.414

 

 

 

Aandelenkapitaal

294.600

275.510

Kosten van kapitaalverhogingen (gecumuleerd)

(58.060)

(42.096)

Aandelenkapitaal op 31 december

236.540

233.414

Kosten van kapitaalverhogingen worden, conform IAS 32 Presentatie van financiële instrumenten, geboekt in mindering van de opbrengsten van de kapitaalverhogingen.

Historische evolutie van het aandelenkapitaal

De evolutie van het aandelenkapitaal van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 is als volgt:

Datum

Kapitaal-
verhoging nieuwe
aandelen
(in duizenden €)

Kapitaal-
verhoging
warrants
(in duizenden €)

Aantal uitgegeven
aandelen (in
duizenden
aandelen)

Totaal aantal
aandelen na
transactie (in
duizenden
aandelen)

Totaal aandelenkapitaal
(in duizenden €)

1 januari 2017

 

 

 

46.256

250.187

6 april 2017

 

1.337

247

 

 

21 april 2017

23.331

 

4.313

 

 

20 juni 2017

 

281

52

 

 

21 september 2017

 

152

28

 

 

23 november 2017

 

222

41

 

 

31 december 2017

 

 

 

50.937

275.510

 

 

 

 

 

 

1 januari 2018

 

 

 

50.937

275.510

20 maart 2018

 

1.613

298

 

 

20 juni 2018

 

556

103

 

 

17 september 2018

16.021

 

2.961

 

 

3 oktober 2018

 

733

135

 

 

23 november 2018

 

167

31

 

 

31 december 2018

 

 

 

54.466

294.600

Op 31 december 2018 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €294.600 duizend, vertegenwoordigd door 54.465.421 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Alle bovenstaande aandelenuitgiften gebeurden door inbreng in geld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen in 2018 en 2017:

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uitgiftepremies

Gemiddelde uitoefenprijs warrants (in €/ warrant)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in €/ aandeel)

Op 1 januari 2018

50.936.778

233.414

993.025

1.226.439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maart 2018: uitoefening van warrants

298.184

1.613

2.311

3.924

13,16

83,72

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2018: uitoefening van warrants

102.801

556

781

1.337

13,01

85,00

 

 

 

 

 

 

 

17 september 2018: openbare aanbieding in de Verenigde Staten

 

 

 

 

 

 

ADSs (volledig betaald)

2.961.373

16.021

280.167

296.188

 

 

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(15.964)

 

(15.964)

 

 

Totaal openbare aanbieding in de Verenigde Staten

2.961.373

57

280.167

280.224

 

99,68

 

 

 

 

 

 

 

3 oktober 2018: uitoefening van warrants

135.485

733

1.281

2.014

14,86

94,32

 

 

 

 

 

 

 

23 november 2018: uitoefening van warrants

30.800

167

215

382

12,40

88,90

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2018

54.465.421

236.540

1.277.780

1.514.320

 

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uitgiftepremies

Gemiddelde uitoefenprijs warrants (in €/ warrant)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in €/ aandeel)

Op 1 januari 2017

46.256.078

223.928

649.135

873.063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 april 2017: uitoefening van warrants

247.070

1.337

2.697

4.034

16,33

84,60

 

 

 

 

 

 

 

21 april 2017: openbare aanbieding in de Verenigde Staten

 

 

 

 

 

 

ADSs (volledig betaald)

4.312.500

23.331

340.593

363.924

 

81,34

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(15.790)

 

(15.790)

 

 

Kosten met betrekking tot het aanbod nog niet betaald op 31 december 2017

 

(47)

 

(47)

 

 

Totaal openbare aanbieding in de Verenigde Staten

4.312.500

7.494

340.593

348.087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2017: uitoefening van warrants

52.030

281

350

632

12,14

70,66

 

 

 

 

 

 

 

21 september 2017: uitoefening van warrants

28.100

152

116

268

9,55

84,62

 

 

 

 

 

 

 

23 november 2017: uitoefening van warrants

41.000

222

132

354

8,63

77,53

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2017

50.936.778

233.414

993.025

1.226.439

 

 

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze vernieuwde machtiging verleend door de buitengewone aandeelhoudersvergadering, zijnde 31 mei 2017, het aandelenkapitaal van Galapagos NV te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal door inbrengen in natura of in speciën, met beperking of opheffing van de voorkeurrechten van de aandeelhouders. Voornoemde machtiging kan hernieuwd worden. De raad van bestuur is op dit ogenblik niet gemachtigd om het aandelenkapitaal te verhogen na bekendmaking door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overname bod op de aandelen van Galapagos NV.

Het toegestaan kapitaal, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2017 bedroeg €82.561,8 duizend. Per 31 december 2018 was €22.703,7 duizend van het toegestaan kapitaal gebruikt, zodat een bedrag van €59.858,1 duizend beschikbaar bleef onder het toegestaan kapitaal.