4. Segmentinformatie

Jaarrekening CSR rapport

Er zijn twee segmenten , R&D en fee-for-service activiteiten.

Segmentinformatie voor het jaar 2018

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment
eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten van €26.824 duizend bestaan voornamelijk uit €26.757 duizend kosten voor warrantplannen.

Externe omzet

278.666

10.170

 

288.836

Interne omzet

 

8.508

(8.508)

Overige opbrengsten

29.000

9

 

29.009

Bedrijfsopbrengsten

307.666

18.687

(8.508)

317.845

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(19.734)

1.751

 

(17.983)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(26.824)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(44.807)

Financiële (kosten)/opbrengsten

 

 

 

15.598

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(29.209)

Belastingen

 

 

 

(50)

Nettoverlies

 

 

 

(29.259)

Segmentinformatie voor het jaar 2017

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment
eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten van €16.278 duizend bestaan voornamelijk uit €16.536 duizend kosten voor warrantplannen.

Externe omzet

118.262

8.825

 

127.087

Interne omzet

 

5.104

(5.104)

Overige opbrengsten

28.815

15

 

28.830

Bedrijfsopbrengsten

147.077

13.945

(5.104)

155.918

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(73.610)

86

 

(73.524)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(16.278)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(89.802)

Financiële (kosten)/opbrengsten

 

 

 

(25.705)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(115.507)

Belastingen

 

 

 

(198)

Nettoverlies

 

 

 

(115.704)

Segmentactiva en -verplichtingen worden niet op regelmatige basis aan het management voorgelegd en worden daarom ook niet toegelicht in onze segmentinformatie.

Geografische informatie

In 2018 waren onze activiteiten voornamelijk gevestigd in België, Kroatië, Frankrijk en Nederland.

In 2018 vertegenwoordigden onze 10 belangrijkste klanten 98,6% van de omzet. Het klantenbestand in 2018 en 2017 bestond uit 9 van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld.

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens bestemming van de klant:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Noord-Amerika

117,609

82,050

Europa

171,113

45,037

Azië Stille Oceaan

114

Totale omzet

288,836

127,087

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens de grootste klanten:

 

Jaareinde 31 december

 

2018

2017

 

(in duizenden €)

%

(in duizenden €)

%

Gilead

 

 

 

 

Noord-Amerika

116.640

40%

80.687

63%

Europa

7.793

3%

 

 

AbbVie

 

 

 

 

Europa

89.936

31%

34.049

27%

Novartis

 

 

 

 

Europa

55.218

19%

 

 

Servier

 

 

 

 

Europa

9.000

3%

 

 

Totale omzet van grootste klanten

278.587

96%

114.736

90%

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens bestemming van onze onderneming:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2018

2017

Galapagos NV (België)

278,649

118,244

Galapagos SASU (Frankrijk)

16

18

Fidelta d.o.o. (Kroatië)

10,170

8,825

Totale omzet

288,836

127,087

In 2018 bezaten wij €110 miljoen vaste activa (€89 miljoen in 2017) als volgt verdeeld:

  • België: €64 miljoen (€47 miljoen in 2017)
  • Frankrijk: €36 miljoen (€34 miljoen in 2017)
  • Kroatië: €5 miljoen (€4 miljoen in 2017)
  • Nederland: €4 miljoen (€4 miljoen in 2017)

De toename van de vaste activa werd voornamelijk verklaard door de stijging van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (zie toelichting 14).