Comités

Comités
CSR rapport

Directiecomité

Samenstelling van het directiecomité van Galapagos NV

Onno van de Stolpe, CEO (photo)

Onno van de Stolpe richtte onze vennootschap op in 1999 en is vanaf 1999 tot heden actief als onze Chief Executive Officer en lid van de raad van bestuur. Van 1998 tot 1999 was hij Managing Director of Genomics bij IntroGene BV (later Crucell NV, dat in 2011 werd overgenomen door Johnson & Johnson Services, Inc.). Voordat hij in 1998 bij IntroGene actief werd, was hij gedelegeerd bestuurder van Molecular Probes Europe BV. Hij richtte er de Europese hoofdzetel op nadat hij eerder bij Molecular Probes, Inc. in de Verenigde Staten werkzaam was. Voordien werkte hij voor The Netherlands Foreign Investment Agency in Californië, waar hij verantwoordelijk was voor de rekrutering van bedrijven actief in de biotechnologie- en medische apparatensector om zich in Nederland te vestigen. Dhr van de Stolpe startte zijn carrière als Manager of Business Development bij MOGEN International NV in Leiden. Hij behaalde een MSc diploma aan Wageningen University. Hij was in het verleden lid van de raad van bestuur van DCPrime BV en lid van de raad van toezicht van de Stichting Institute for human Organ and Disease Model technologies.

Bart Filius, MBA (photo)

Bart Filius, MBA is sinds december 2014 actief als onze Chief Financial Officer en sinds september 2017 als onze Chief Operating Officer. Daarvoor heeft Dhr. Filius meer dan 13 jaar bij Sanofi SA gewerkt, waar hij gedurende de laatste drie jaar Chief Financial Officer van Sanofi Europe was. Eerder bij Sanofi was hij de Country Manager en Chief Financial Officer van Sanofi in Nederland. Daarvoor was hij Vice President for Mergers & Acquisitions, gedurende welke periode hij de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen leidde en voltooide. Voordat hij bij Sanofi werkte, was hij strategisch consultant bij Arthur D. Little. Dhr. Filius behaalde een MBA diploma aan INSEAD en een bachelor diploma in bedrijfseconomie aan Nyenrode Business Universiteit. In mei 2019 werd Dhr. Filius verkozen tot lid van de raad van toezicht van ProQR NV.

Piet Wigerinck, Ph.D. (photo)

Piet Wigerinck, Ph.D. trad in april 2008 toe tot Galapagos als SVP Development en werd in 2012 benoemd tot Chief Scientific Officer. Onder zijn leiding hebben we een grote pijplijn van kandidaatmedicijnen met een nieuw werkingsmechanisme ontwikkeld. Hij heeft meerdere succesvolle proof-of-concept patiëntenstudies begeleid, waaronder filgotinib, GLPG1690 en MOR106. Voorafgaand aan zijn carrière bij Galapagos was Dr. Wigerinck Vice President, Drug Discovery, Early Development en CM&C bij Tibotec-Virco Comm. VA (een dochteronderneming van Johnson & Johnson Services, Inc.). Onder zijn leiding bij Tibotec werden TMC114 (Prezista™) en TMC435 (Olysio™) geselecteerd en verder gebracht in klinische studies. Dr. Wigerinck speelde een sleutelrol bij de uitbreiding van Tibotec naar nieuwe ziekten zoals hepatitis C en bracht verschillende kandidaatmedicijnen verder in Fase 1 en Fase 2 klinische studies. Dr. Wigerinck heeft meer dan 30 jaar R&D-ervaring in de farmaceutische industrie en biotechnologie. Hij heeft een doctoraat van de KU Leuven en is uitvinder van meer dan 25 octrooiaanvragen. In mei 2018 werd Dr. Wigerinck verkozen tot onafhankelijk bestuurder van Ipsen SA, Frankrijk.

Andre Hoekema, Ph.D. (photo)

Andre Hoekema, Ph.D. is verantwoordelijk voor fusies en overnames, licenties en Intellectuele Eigendom bij Galapagos als onze Chief Business Officer. Dr. Hoekema kwam in maart 2005 naar Galapagos van Invitrogen Corporation, waar hij Managing Director van Corporate Development Europe was. Hij brengt 20 jaar aan biotech ervaring met zich mee van posities bij Molecular Probes Europe BV (Managing Director), Crucell NV (Director of Business Development), DSM Life Sciences NV, Syngenta MOGEN BV (Research en Project Management) en Genentech, Inc. (R&D). Dr. Hoekema behaalde een Ph.D. diploma aan de Universiteit van Leiden en is uitvinder van meer dan 20 reeksen patentaanvragen, die tot 15 toegekende patenten in de Verenigde Staten hebben geleid. Dr. Hoekema is momenteel lid van de raad van toezicht van Mimetas BV en was in het verleden lid van de raad van toezicht van VitalNext BV.

Walid Abi-Saab, MD (photo)

Walid Abi-Saab, MD is in maart 2017 begonnen als Chief Medical Officer van Galapagos. Dr. Abi-Saab heeft de leiding over de algemene medische strategie van Galapagos en is verantwoordelijk voor de laatste fases van klinische ontwikkeling, medical & regulatory affairs en productveiligheid. Hiervoor werkte Dr. Abi-Saab bij Shire AG, waar hij verschillende leidinggevende functies in klinische ontwikkeling vervulde, meest recent als Group Vice President, Global Clinical Development – Therapeutic Area Head, Gastro-intestinal, Endocrinology & Metabolism. Daarvoor leidde hij diverse klinische ontwikkelingsactiviteiten bij Novartis Pharma AG, Abbott Laboratories Inc. en Pfizer, Inc. in verschillende therapeutische gebieden. Onder zijn leiding zijn meer dan 30 moleculen in klinische ontwikkeling gebracht, wat heeft geleid tot meerdere goedgekeurde medicijnen in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada. Voorafgaand aan zijn functies in de farmaceutische industrie, was Dr. Abi-Saab Assistant Professor of Psychiatry and Neurosurgery aan de Yale University Medical School. Daar was hij hoofd van het onderzoek naar schizofrenie binnen de Clinical Neuroscience Research Unit en het Neurosurgery Epilepsy Microdialysis Research Program. Dr. Abi-Saab haalde zijn diploma geneeskunde aan de Université Saint Joseph in Beiroet, Libanon.

Michele Manto (photo)

Michele Manto is in januari 2020 begonnen als Chief Commercial Officer van Galapagos. Dhr. Manto vervoegde Galapagos in 2017 als Senior Vice President Commercial Operations om Galapagos' commerciële organisatie uit te bouwen en te leiden. Voorheen bekleedde Mr. Manto verschillende leidinggevende commerciële posities by AbbVie, het meest recent als General Manager, Global Marketing Rheumatology en als General Manager in Nederland. Daarvoor leidde hij AbbVie’s commerciële activiteiten en marktlanceringen in reuma, gastro-enterologie en dermatologie in Duitsland en in andere Europese landen. Hij startte zijn professionele carriëre als management and strategy consultant by McKinsey & Company en behaalde een MBA diploma aan INSEAD en een ingenieursdiploma van de Politecnico in Milaan.

Over het directiecomité van Galapagos NV

Tot de taken van het directiecomité behoren de volgende onderwerpen: het onderzoeken, identificeren en ontwikkelen van strategische mogelijkheden en voorstellen die kunnen bijdragen tot onze ontwikkeling in het algemeen, het leiden van de groep, het toezicht op de bedrijfsresultaten in vergelijking met de strategische doelstellingen, de plannen en de budgetten, en het ondersteunen van de CEO bij het dagelijks bestuur van Galapagos.

Het directiecomité komt regelmatig, en in principe eens per maand, samen.

Op 31 december 2019 bestond het directiecomité uit vijf leden: Dhr van de Stolpe (CEO en gedelegeerd bestuurder), Dhr. Filius (CFO en COO), Dr. Wigerinck (CSO), Dr. Hoekema (CBO) en Dr. Abi-Saab (CMO). Het directiecomité vertegenwoordigde aldus vier verschillende nationaliteiten en verschillende leeftijdscategorieën.

Naam

Nationaliteit

Geboortejaar

Onno van de Stolpe

Nederlands

1959

Bart Filius

Nederlands

1970

Piet Wigerinck

Belgisch

1964

Andre Hoekema

Nederlands

1957

Walid Abi-Saab

Amerikaans en Libanees

1965

Bovendien hebben de leden van ons directiecomité verschillende opleidingen genoten, wat blijkt uit hun biografieën (zie hierboven).

Op 23 januari 2020 kondigden we de benoeming aan van Dhr. Michele Manto als Chief Commercial Officer en lid van het directiecomité, met ingang van 1 januari 2020.

Bij het voorstellen van kandidaten wordt in het bijzonder aandacht besteed aan opleiding en professionele achtergrond, complementaire vaardigheden, kennis en ervaring, alsook aan diversiteit in leeftijd, geslacht en nationaliteit.

Auditcomité

De taak van het auditcomité bestaat in het opvolgen van financiële rapportering en het verifiëren van financiële data, het waarborgen van de integriteit van de financiële verslaggeving, het opvolgen van interne controlemechanismen, het evalueren en verifiëren van systemen van risicobeheer, het opvolgen van interne en externe auditactiviteiten, het nazicht, de monitoring en de beoordeling van de onafhankelijkheid en de prestaties van de commissaris en de raad van bestuur in kennis stellen van het resultaat van de wettelijke controle. Het auditcomité bespreekt ook initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals opgenomen in het CSR-rapport, dat de niet-financiële informatie bevat die vereist is door de artikelen 96 § 4 en 119 § 2 van het Wetboek van vennootschappen (en vanaf 1 januari 2020, de artikelen 3:6 §4 en 3:32 §2 van het Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Het auditcomité bestond op het einde van 2019 uit de volgende drie bestuurders: Dhr. Rowe (voorzitter), Dr. Kerr en Dhr. Guenter. Dhr. Guenter verving Dr. Cautreels als lid van het auditcomité vanaf 18 juni 2019. Alle leden van het auditcomité zijn niet-uitvoerende bestuurders, en de meerderheid is onafhankelijk in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen (en vanaf 1 januari 2020, artikel 7:87 van het Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). De voorzitter is een onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder. Alle leden van het auditcomité hebben een uitgebreide expertise in de sector van de levenswetenschappen. Dhr. Rowe heeft een uitgebreide expertise in financiële aangelegenheden (met inbegrip van algemene boekhouding en financiële rapportering) en aangelegenheden van audit, interne controle en risicobeheersing. De andere leden hebben eveneens aanzienlijke ervaring in deze materies.

In 2019 werden negen vergaderingen gehouden door het auditcomité waarin aangelegenheden werden behandeld als, onder meer, nazicht van audit, risicomanagement, toezicht op financiële verslaggeving en de opvolging van interne en externe controlesystemen die voldoen aan de vereisten van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley regelgeving. Het auditcomité treedt op als collegiaal orgaan. De globale aanwezigheidsgraad bij vergaderingen van het auditcomité tijdens het jaar 2019 bedroeg 90%. De aanwezigheidsscore van Dr. Kerr bedroeg 78% en de aanwezigheidsscore van Dhr. Guenter bedroeg 83%. De aanwezigheidsscore van de andere leden bedroeg 100%. Bepaalde vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de commissaris.

Benoemings- en remuneratiecomité

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft een dubbele taak: enerzijds het geven van aanbevelingen aan de raad van bestuur m.b.t. het verloningsbeleid van Galapagos en de vergoeding van bestuurders en leden van het directiecomité, anderzijds het selecteren van de juiste kandidaten en het formuleren van aanbevelingen aan de raad van bestuur i.v.m. de benoeming van bestuurders en leden van het directiecomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité bestond op het einde van 2019 uit de volgende drie niet-uitvoerende bestuurders: Dr. Parekh (voorzitter), Mevr. Bosley en Dhr. Rowe. De meerderheid van hen is onafhankelijk bestuurder. Het comité heeft de nodige expertise op het gebied van het remuneratiebeleid.

Het benoemings- en remuneratiecomité komt minstens twee keer per jaar samen. In 2019 heeft het benoemings- en remuneratiecomité zes vergaderingen gehouden, onder andere inzake materies zoals de toekenning van warrants, RSU’s en bonussen, de benoeming en remuneratie van bestuurders, de benoeming en remuneratie van leden van het directiecomité, loonsverhogingen en de wetgevende wijzigingen aan de bezoldigingsregels. Het benoemings- en remuneratiecomité treedt op als een collegiaal orgaan. De globale aanwezigheidsgraad bij vergaderingen van het benoemings- en remuneratiecomité tijdens het jaar 2019 bedroeg 100%. De CEO nam deel aan de vergaderingen van dit comité wanneer de remuneratie van de andere leden van het directiecomité werd behandeld.

Samenstelling van de comités binnen de raad van bestuur van Galapagos NV (met uitzondering van het directiecomité)

 

Auditcomité

Benoemings- en remuneratiecomité

geeft aan dat de bestuurder lid is van het comité

*

geeft aan dat de bestuurder voorzitter is van het comité

(1)

geeft aan dat de bestuurder een onafhankelijke bestuurder is in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen (en vanaf 1 januari 2020, artikel 7:87 van het Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

Onno van de Stolpe

 

 

Raj Parekh

 

*

Howard Rowe(1)

*

Katrine Bosley(1)

 

Mary Kerr(1)

 

Peter Guenter(1)

 

Daniel O'Day

 

 

Linda Higgins