Remuneratieverslag

Remuneratieverslag
CSR rapport

Dit remuneratieverslag dient te worden samengelezen met het remuneratiebeleid dat, voorzover nodig, geacht wordt deel uit te maken van dit remuneratieverslag.

Het benoemings- en remuneratiecomité en de raad van bestuur hebben beroep gedaan op Willis Towers Watson als extern adviseur voor benchmarking in remuneratie aangelegenheden.