33. Gebeurtenissen na balansdatum

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Op 17 maart 2020 werden 152.220 warrants uitgeoefend (aan een gemiddelde uitoefenprijs van €35,18 per warrant), waarvan 15.000 warrants werden uitgeoefend door onze CEO, 15.000 warrants door andere leden van ons directiecomité, en 17.520 warrants door andere leden van onze raad van bestuur. Dit resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €5.354.538,80 en de uitgifte van 152.220 nieuwe aandelen. De slotkoers van het ons aandeel op 17 maart 2020 was €141,41.

De geconsolideerde jaarrekening van Galapagos werd goedgekeurd door de raad van bestuur en vrijgegeven voor verspreiding op 24 maart 2020. Zij werd namens de raad van bestuur ondertekend door:

(getekend)

Onno van de Stolpe
Gedelegeerd bestuurder en CEO

24 maart 2020