Filgotinib voor ontsteking

Filgotinib voor ontsteking
CSR rapport

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Gilead om filgotinib in meerdere ziekten te ontwikkelen en te commercialiseren. Filgotinib is momenteel onder evaluatie bij de regelgevende instanties in de Verenigde Staten, Europa en Japan, en in Fase 3-klinische studies in CU, CD en PsA, met de start van een Fase 3 in de ZvB verwacht in 2020. Gilead voltooide studies met filgotinib voor de ziekte van Sjögren en cutane lupus erythematosus en werkt samen met ons om de volgende stappen in die ziektegebieden te evalueren. Gilead voert tevens Fase 2-studies uit met filgotinib voor uveïtis, de ziekte van Crohn in de dunne darm en de ziekte van Crohn met fistelvorming. De volgende grafiek geeft een overzicht van het breed filgotinib-programma. Op het moment van publicatie van dit verslag werd besloten om de rekrutering van de lopende filgotinib-studies te pauzeren, in het licht van de COVID-19-pandemie.

Ons filgotinib-programma

Ons filgotinib-programma (graphic)

RA: reumatoïde artritis CD: ziekte van Crohn CU: colitis ulcerosa ZvB: ziekte van Bechterew PsA: psoriatische artritis

De markt voor geneesmiddelen voor de behandeling van ontstekingsziekten is aanzienlijk en blijft groeien. Onze inschatting is dat deze markt tegen 2027 zal groeien tot ongeveer $65 miljard, mede gedreven door nieuwe geneesmiddelen die beantwoorden aan de huidige onvervulde behoefte aan orale monotherapiebehandelingen die snel effect hebben en een betere, langere aanhoudende werkzaamheid hebben. RA blijft de grootste indicatie, met naar onze schatting een marktwaarde van $26 miljard, waarbij de andere indicaties samen een iets grotere opportuniteit vertegenwoordigen dan RA:

Marktomvang voor ontstekingsziekten in ~2027, miljard $

Marktomvang voor ontstekingsziekten in ~2027, miljard $ (pie chart)

´Bron: Schattingen van Galapagos, Decision Resources Group

De resultaten uit de Fase 2- en Fase 3-studies met filgotinib in RA en uit Fase 2-studies in CD, ZvB en PsA die tot dusver bekend zijn, tonen aan dat filgotinib het potentieel heeft om de behandeling van deze en andere inflammatoire aandoeningen aanzienlijk te verbeteren. De ACR-scores (American College of Rheumatology) voor filgotinib in Fase 2- en Fase 3-studies bij reumapatiënten waren significant groter dan placebo en de CDAI-remissie en SES-50-scores zijn eveneens veelbelovend voor filgotinib in een Fase 2-studie in Crohn-patiënten die geen TNF-therapie hadden ondergaan, en de resultaten inzake verdraagbaarheid en veiligheid waren in al deze studies consistent gunstig. Volgend op de tussentijdse futiliteitsanalyse in de Fase 2b/3 SELECTION-studie bij CU-patiënten, heeft het onafhankelijk datamonitoringcomité (DMC) aanbevolen om te starten met het Fase 3-onderdeel van de studie. In de EQUATOR Fase 2-studie waren de ACR- en enthesitisscores veelbelovend voor filgotinib in PsA en in de TORTUGA Fase 2-studie waren de beweeglijkheid en de functie van de wervelkolom significant verbeterd met filgotinib bij patiënten met de ZvB. Filgotinib heeft een hoge selectiviteit voor JAK1, en we menen dat dit leidt tot het gunstig verdraagbaarheidsprofiel dat we tot dusver kunnen vaststellen, met onder meer lage infectiepercentages en lage incidenties van veneuze trombotische voorvallen in alle studies.