Materieel aspect 4: We hebben oog voor de omgeving, gezondheid en veiligheid

Omgeving, gezondheid en veiligheid
CSR rapport
SDG 3 (icon)SDG 8 (icon)SDG 13 (icon)

Het is onze missie om innovatieve geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen aan te reiken aan patiënten die lijden aan ernstige ziekten en dit op de meest duurzame manier en met respect voor onze planeet. We zetten ons in om onze aarde te beschermen door onze milieu-impact tot een minimum te beperken, afval te verminderen en er op een veilige en verantwoorde manier mee om te gaan.

We zijn actief in een sterk gereguleerde sector en zijn onderworpen aan strikte wetten en voorschriften met betrekking tot de impact op het milieu, het welzijn van werknemers, de veiligheid en het beheer van laboratoriumafval. Wij voeren interne en externe audits uit om de naleving van deze regels en voorschriften te controleren.

We hebben een kader voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) ingevoerd op basis van ISO 45001 en ISO 14001 en binnen de groep een VGM-afdeling opgericht die een jaarlijks actieplan moet opstellen om het welzijn en de veiligheid op het werk te bevorderen. Het management garandeert de toepassing van dit actieplan en onze inspanningen op het gebied van VGM zijn verankerd in de gedeelde verantwoordelijkheid van ons personeel om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving: elke werknemer is verantwoordelijk voor de bescherming van de mensen en het milieu in en rond zijn of haar werkplek.

We hebben geen productievestigingen, we bezitten geen gebouwen en onze administratieve voorzieningen hebben slechts kleine milieuverplichtingen, zoals afvalverwerking en emissies van afzuigkappen. Toch willen we onze milieu-impact verder verminderen, bijvoorbeeld door papier zo veel mogelijk te recyclen en te vervangen door digitale middelen.

We houden veiligheidscontroles bij, conform de geldende wetgeving. Wij behandelen ons gevaarlijk afval in overeenstemming met de lokale wetgeving en zorgen ervoor dat werknemers een opleiding krijgen over omgaan met gevaarlijke materialen, aspecten met betrekking tot het laboratorium en veiligheid en over andere relevante beleidslijnen voor het uitvoeren van onze activiteiten.

We nemen ook praktische initiatieven om ongevallen en ziekte tegen te gaan en een veilige werkomgeving en veilige bedrijfsprocessen te creëren.

We stellen fietsen ter beschikking in Mechelen en Leiden voor de werknemers die tussen de gebouwen op de sites pendelen. We hebben groene opties opgenomen in ons bedrijfswagenpark in Mechelen en verwachten dat de opties voor groene wagens ook in andere vestigingen zullen worden geïmplementeerd om onze werknemers verder te stimuleren om een bedrijfswagen met een lage milieu-impact te kiezen.

Realisaties in 2019

 • We stelden verdere kritieke prestatie-indicatoren voor VGM op voor interne controle en externe rapportage
 • We implementeerden procedurele documenten voor VGM-processen (ProcDocs) in afvalbeheer en chemische, biologische en stralingsveiligheid
 • We voerden risico-evaluaties uit in de biologische en chemische labo’s in Mechelen en voerden ergonomische evaluaties uit op het werk voor de volledige vestiging in Mechelen
 • We voerden risicobeoordelingen uit voor individuele biologische laboratoria in Leiden
 • We stellen fietsen ter beschikking in Mechelen en Leiden voor onze werknemers die tussen de gebouwen pendelen
 • We implementeerden een nieuw beleid voor groene, hybdide wagens in Mechelen 
 • We zetten een pendeldienst in tussen het treinstation en onze vestiging in Mechelen die gratis is voor onze werknemers
 • Er werden geen veiligheidsincidenten, geregistreerde letsels, dodelijke slachtoffers en geen dagen met werkverzuim wegens veiligheidsproblemen gerapporteerd in 2019
 • > 80% van ons personeel volgde een opleiding over de naleving van pas geïntroduceerde QA- en VGM-ProcDocs

Toekomstige ambities

 • We zullen vier nieuwe VGM-bedrijfsdoelstellingen implementeren met betrekking tot het vervoeren van gevaarlijke goederen, het voorbereid zijn op noodsituaties, het meten van competenties en het onderhouden van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • We streven ernaar om in België nieuwe taxi- en shuttlediensten te selecteren die voldoen aan ons milieubeleid
 • We werken aan een nieuw contract met een stroomkabelleverancier om het opladen van autobatterijen beschikbaar te maken voor onze medewerkers
 • We streven ernaar om een werkplekstrategie uit te voeren om de werkplek in al onze faciliteiten en locaties nog verder te verbeteren en te optimaliseren
 • We bouwen nieuwe vestigingen in Mechelen en Leiden:
  • Waarbij we voor het ontwerp en het concept de verschillende parameters in rekening brengen om een Breeam en Well status te verkrijgen;
  • Die eco-efficiënt zullen werken (bijvoorbeeld een groen dak);
  • Die dicht bij de treinstations zijn gelegen om onze medewerkers te motiveren om met het openbaar vervoer te pendelen
 • Om de bijenpopulatie te beschermen en te verhogen, willen we bijenkorven plaatsen op het dak van ons gebouw in Mechelen en de bijenkorven later ook mee verhuizen naar ons nieuw gebouw in Mechelen