16. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De onderstaande tabel illustreert de vorderingen met betrekking tot de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, opgenomen in de balans per 31 december 2019 en 2018:

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

93.407

73.443

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

21.949

11.203

Totaal vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

115.356

84.646

De stijging in vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling wordt verklaard door nieuwe R&D steunmaatregelen in 2019 voor €34,1 miljoen (€12,4 miljoen gerelateerd aan Franse R&D steunmaatregelen en €21,7 miljoen aan Belgische R&D steunmaatregelen), door het vrijvallen van de verdisconteringscomponent met €0,1 miljoen, verminderd met de Franse belastingprovisie van €0,4 miljoen en verminderd met de ontvangen betaling met betrekking tot de Belgische R&D steunmaatregelen voor een bedrag van €3,0 miljoen. De vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op toekomstige verwachte terugbetalingen of belastingaftrekken als gevolg van R&D steunmaatregelen met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingskosten in Frankrijk en België. Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling worden aan netto actuele waarde weergegeven en worden daarom verdisconteerd over de periode tot de vervaldatum.

De onderstaande tabel geeft gedetailleerde informatie over de looptijd van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gerapporteerd in de balans per 31 december 2019.

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

 

31 december 2019

 

 

Vervaldatum

 

(in duizenden €)

2021

2022

2023

2024

2025 – 2029

Total

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

9.668

10.223

11.913

 

 

31.804

 

 

 

 

 

 

 

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

4.881

5.734

7.534

10.190

33.263

61.603

 

 

 

 

 

 

 

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling – verdisconteerde waarde

14.549

15.957

19.447

10.190

33.263

93.407