Materieel aspect 2: Onze werknemers zijn de kracht achter Galapagos

Onze werknemers
CSR rapport
SDG 3 (icon)SDG 4 (icon)SDG 5 (icon)SDG 8 (icon)SDG 10 (icon)

Het aantrekken, ontwikkelen en in dienst houden van menselijk kapitaal is essentieel voor ons succes bij het ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen die een verschil kunnen maken voor patiënten. Dit willen we bereiken door van Galapagos de coolste werkplek te maken.

Make it Happen  is het motto van onze bedrijfscultuur en we blijven ervoor zorgen dat dit aspect wordt beschermd en beheerd terwijl we als organisatie blijven groeien.

We zetten ons in voor de diversiteit van ons personeel en doen er alles aan om een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving te koesteren op onze locaties in Europa en de VS.

Met het doel om meerdere klinische studies in 2020 uit te voeren, en de verwachte commercialisatie van ons eerste product, blijft onze organisatie groeien, bouwen we capaciteiten en expertise op en zetten we ons in voor het behoud van ons bedrijfs-DNA.

Gendergelijkheid

We streven naar gendergelijkheid op verschillende niveaus, zoals het aantrekken van talent, meer vrouwen in een leadership positie en de talentpijplijn, gelijk loon en gelijke beloning voor mannen en vrouwen, het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur en een strikte implementatie van het beleid inzake ongewenst seksueel gedrag. We zetten ons in om gendergelijkheid te ondersteunen via beleidsontwikkeling, vertegenwoordiging en transparantie.

Zo vierden we in februari de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschappen om gelijke toegang tot, en deelname aan de wetenschap voor vrouwen en meisjes te steunen. Het talent en de toewijding van onze R&D-collega’s, waarvan 60% vrouw is, zijn essentieel om patiënten nu en in de toekomst te helpen.

Galapagos is ook trots op onze plaats in de Bloomberg Gender-Equality Index 2020
De lijst omvat 325 bedrijven met hoofdkantoren in 42 landen en regio’s, verspreid over 11 sectoren

Diversiteit

We willen een inclusief en divers personeelsbestand blijven ontwikkelen naarmate ons bedrijf blijft uitgroeien tot een geïntegreerd, wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf. We streven naar diversiteit op vlak van geslacht, nationaliteit, etniciteit, professionele achtergrond en beperking.

Maar hoe divers we ook zijn, we hebben allemaal hetzelfde doel: medische doorbraken realiseren om het leven van mensen te verbeteren.

Onze groep in cijfers

Aantal medewerkers Galapagos groep

Onze groep in cijfers – Aantal medewerkers Galapagos groep (graphic)

Raad van bestuur

Raad van bestuur (pie chart)
 • Onze raad van bestuur bestaat momenteel uit acht leden, waaronder drie vrouwen (we verwijzen naar het onderdeel raad van bestuur in ons jaarverslag 2019 voor meer informatie over elk bestuurslid)
 • In 2019 trokken we 279 nieuwe medewerkers aan, een stijging van 38% ten opzichte van 2018
 • We blijven mensen met verschillende achtergronden aantrekken en hebben nu 39 verschillende nationaliteiten binnen de Galapagos-groep

Human Capital Management

Bij Galapagos zijn we ervan overtuigd dat onze sterke bedrijfscultuur cruciaal is voor het succes van ons bedrijf. Onze drang om onszelf uit te dagen zonder faalangst vormt de basis van onze werkwijze. Hoewel deze gedurfde houding van nature in ons DNA zit – en we uitzonderlijke mensen aanwerven die daar perfect bij passen – hebben we onze bedrijfscultuur uitgetekend op basis van een aantal gedragsnormen:

 • We fungeren als pionier en zijn optimistisch in onze ambities, gemotiveerd door innovatie en aangetrokken door het onbekende.
 • We staan positief tegenover verandering en passen ons aan de omstandigheden aan. Af en toe vallen schrikt ons niet af; het is hoe we weer opstaan dat ertoe doet.
 • We dagen onszelf uit en nemen niet snel aan dat iets onmogelijk is.
 • Samen willen we waarde creëren en levens verbeteren door middel van wetenschap – en we vinden manieren om dit waar te maken.

Naarmate Galapagos groeit en verandert, en nieuwe mensen met verschillende achtergronden meegaan op ons avontuur, willen we ervoor zorgen dat onze bedrijfscultuur op de juiste manier evolueert. We ontwikkelen gestructureerde, geïntegreerde systemen en praktijken die ervoor zorgen dat de wegen op onze ontdekkingsreis allemaal in dezelfde richting lopen – omdat onze bedrijfscultuur alles overstijgt wat we doen.

Wij bieden onze medewerkers het platform om te groeien, te ontwikkelen, te falen, te leren en te slagen. Onze ambitieuze bedrijfsstrategie biedt geweldige kansen om vaardigheden en competenties te verbeteren met als doel innovatieve wetenschap en baanbrekende geneesmiddelen te blijven leveren. We eren onze successen, terwijl we voortdurend de lat hoger leggen en ruimte laten voor vallen en opstaan om innovatie te stimuleren. We moedigen onze mensen aan om verantwoordelijkheid te nemen, ondernemend te zijn en een verschil te maken.

Bij Galapagos bieden we een competitief loonpakket aan dat erop gericht is onze werknemers te belonen, te erkennen, te helpen ontplooien en in dienst te houden op de meest relevante manier. We hebben een beleid om het welzijn van onze werknemers te garanderen en bieden verschillende vormen van verlof en flexibele werkomstandigheden aan om een goede balans tussen werk en privé te verzekeren.

We streven naar een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving in onze vestigingen over de hele wereld. We organiseren regelmatig aanwervingsbijeenkomsten in al onze businessunits om de snelgroeiende teams te inspireren en op één lijn te krijgen met onze visie en ambitie. We houden regelmatig informele lunchvergaderingen met leden van het directiecomité voor nieuwe en bestaande werknemers in de verschillende vestigingen. We organiseren uitgebreide introductiedagen om al onze nieuwe medewerkers oprecht welkom te heten. 

We luisteren naar onze mensen via formele en informele kanalen die zijn opgezet om voldoende anonimiteit en psychologische veiligheid te garanderen. Er worden enquêtes gehouden om onze acties en de impact en flexibiliteit van onze personeelsprocessen te evalueren. Aan de hand van deze en andere indicatoren kunnen we acties overwegen om onze werkomgeving te optimaliseren en de personeelservaring te verbeteren.

Ons engagement voor lokale gemeenschappen en liefdadigheidsinstellingen

We staan op het punt om ons eerste geneesmiddel op de markt te brengen. Innovatieve geneesmiddelen leveren om het leven van patiënten te veranderen, dat is ons uiteindelijke doel.

We willen ook deel uitmaken van de gemeenschap waarin we werken en leven. Sinds 2018 is dat het idee achter onze jaarlijkse Company Day, met op maat gemaakte programma’s voor elke Galapagos-vestiging waarbij diverse liefdadigheidsorganisaties betrokken zijn.

Wandelen (photo)

Wandelen

We gingen wandelen met thuiszorgpatiënten, actieve en zelfstandige ouderen en mensen met een handicap.

Eén op één steun (photo)

Eén op één steun

We namen deel aan individuele activiteiten georganiseerd door zorgcentra voor ouderen en organisaties die strijden tegen de uitsluiting van de meest kwetsbare mensen in de samenleving (bv. vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel, mensen met een handicap).

Bezoeken (photo)

Bezoeken

We bezochten woonzorgcentra en hielpen een leuke daguitstap te organiseren voor de bewoners.

Voor de klusser (photo)

Voor de klusser

We hebben geschilderd, schoongemaakt, pannenkoeken gebakken, meubelen in elkaar gezet en andere leuke activiteiten georganiseerd met bewoners en verzorgers van centra voor kinderen en volwassenen met een fysieke en mentale handicap.

Vermaak (photo)

Vermaak

We organiseerden binnen- en buitenactiviteiten voor bewoners van zorgcentra voor kinderen en volwassenen met een handicap en dementie.

Creativiteit (photo)

Creativiteit

We verfraaiden de ruimtes en hielden een kookworkshop voor noodopvangcentra waar mensen in nood terechtkunnen en die mensen helpen om uit de prostitutie te blijven of te raken.

Dicht bij de natuur (photo)

Dicht bij de natuur

In Montreuil ruimden we het braakland op, raapten we het afval op en maakten we de grond klaar voor beplanting. In de eerste bloemenboerderij van Parijs zullen we samen met de buurtbewoners planten kweken in een lokale serre.

We promoten een carrière in de wetenschappen

We zetten ons actief in om wetenschap en een carrière in de wetenschappen te promoten. Jaarlijks organiseren we bedrijfsbezoeken en stages voor middelbare scholieren en bachelor studenten in onze vestigingen in Leiden, Mechelen en Romainville. Vooral tijdens de stages kunnen studenten zelf ervaren wat werken in een biofarmaceutisch bedrijf inhoudt en zien welke impact wetenschappelijk onderzoek kan hebben op het leven van patiënten.

Realisaties in 2019

 • We zetten ons samen met lokale gemeenschappen in om ‘terug te geven aan de maatschappij’
 • In juli 2019 vierden we onze twintigste verjaardag met onze personeelsleden, partners en andere stakeholders
 • Onze snelle groei heeft ons ertoe aangezet om de ervaring van onze kandidaat-medewerkers verder te verbeteren, te beginnen met een vernieuwd talentscoutingmodel. Er werd een team van talentwerving- en sourcingspecialisten opgezet om een beter proces te ontwikkelen om wereldwijd talent aan te trekken en te beoordelen en een diverse complementaire mix van talenten aan te werven die goed aansluiten bij het DNA van het bedrijf
 • We creëerden een nieuwe internationale carrièresite: ‘call for purpose’, om de juiste boodschap naar kandidaten te sturen en potentiële talenten gemakkelijker te laten solliciteren naar interessante functies. We hebben ook onze jobstand opgefrist en aangepast aan ons merk en deelgenomen aan jobbeurzen
 • Er werd een onboardingproces ingevoerd om medewerkers over alle niveaus heen een houvast te geven, om de bedrijfswaarden soepel maar doeltreffend te internaliseren en de toon te zetten om hen op weg te helpen naar succes in hun functie
 • Na de transactie met Gilead hebben we een bonusplan ingevoerd binnen het hele bedrijf om onze werknemers te stimuleren, in dienst te houden en te laten delen in het succes van het bedrijf
 • We hadden een personeelsverloop van 5,6% voor de Galapagos-groep, exclusief de beëindiging van tijdelijke en consultancycontracten
 • Ons Rewards Centre of Expertise heeft nieuwe wegen bewandeld door globale mobiliteitsteams op te richten die onze internationale aanwervingen ondersteunen. Dit was een belangrijke stap om onze commerciële ambities in de 5 grote EU-markten en in de Benelux te ondersteunen
 • Er liepen grootschalige evaluatie- en benchmarkingprojecten om ons totale beloningsaanbod competitief en eerlijk te maken. We wilden een groepsmentaliteit stimuleren om onze ambities op een duurzame manier waar te maken
 • Onze processen voor prestatiemanagement werden verbeterd om frequente gesprekken tussen de manager en directe ondergeschikten en tussen collega’s te bevorderen. De duidelijke intentie om elke werknemer te empoweren, heeft bijgedragen tot een vlottere benadering van persoonlijke groei en heeft onze bedrijfscultuur versterkt door open en eerlijke gesprekken te voeren die de prestaties stimuleren
 • 85 % van het personeel nam deel aan de Performance Boost-sessies om de kwaliteit en maturiteit van prestatie- en coachinggesprekken te verbeteren. Daarnaast werd al onze medewerkers een feedbacktool aangereikt om hen te helpen hun perspectieven te verruimen en hun vaardigheden aan te scherpen

Toekomstige ambities

Talentwerving: De focus op talent wordt nog proactiever. We ontwikkelen talentpijplijnen voor nu en voor de toekomst, zodat ons DNA intact blijft. Nu de markten groeien, zullen onze talentwervingspecialisten Local4Local-aanwervingen ondersteunen, in overeenstemming met onze aanwervingsstrategie en -principes. Verder willen we ons verder toespitsen door gespreksgidsen voor managers op te stellen, door een doorverwijzingsprogramma in te voeren en door gerichte initiatieven rond employer branding in te zetten in de nieuwe landen.

Talentontwikkeling: Onze ambitie is om onze leidinggevenden in staat te stellen om het goede voorbeeld te geven in hun houding, om bedrijfswaarden uit te dragen en een context te creëren waarin hun teams kunnen uitblinken. Er worden diverse gepersonaliseerde transformatie-initiatieven overwogen die focussen op leiderschap, zodat werknemers flexibel en continu kunnen bijleren. Onze talentfilosofie en -strategie zullen verder worden verduidelijkt om ons leiderschap en onze teams beter te ondersteunen om samen onze capaciteiten te verbeteren. Interne talentpijplijnen en opvolgingsplannen zullen waar nodig bijgestuurd worden om de groei van het bedrijf te ondersteunen.

Openstaan voor technologische ontwikkeling: We zijn op zoek naar baanbrekende digitale oplossingen om de ervaring van kandidaten en werknemers te verbeteren. Om even succesvol te blijven, zal het cruciaal zijn om processen op te starten die mensen empoweren via continue verbetering en bijsturing en om te investeren in de schaalbaarheid en consistentie van onze processen binnen de hele organisatie.