Filgotinib in psoriatische artritis

Filgotinib voor ontsteking
CSR rapport

PsA is een ontstekingsvorm van artritis die tot 30% van de psoriasispatiënten treft. In 2018 waren er 3,5 miljoen patiënten met PsA in de VS, EU5 en Japan, en in 2018 bedroeg de markt bijna $7 miljard in deze zeven grote markten.1Bron: Decision Resources Group, Global Data, Galapagos Eigen Schattingen

PsA kan zwelling, stijfheid en pijn in en rond de gewrichten veroorzaken, evenals veranderingen van de nagels en algehele vermoeidheid. Uit studies blijkt dat vertraging van de behandeling van PsA met slechts zes maanden kan leiden tot permanente gewrichtsschade. Vroegtijdige herkenning, diagnose en behandeling van PsA zijn cruciaal om pijn en ontsteking te verlichten en gewrichtsschade te helpen voorkomen. Ondanks de beschikbaarheid van meerdere behandelingsopties zorgen slechts enkele van de huidige behandelingen op effectieve wijze voor verlichting van enthesitis (ontsteking van de pezen of ligamenten) en symptomen in de gewrichten en de huid.

EQUATOR Fase 2-programma met filgotinib in PsA

De EQUATOR Fase 2-studie was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie gericht op het beoordelen van de veiligheid en werkzaamheid van filgotinib bij volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve PsA. Er werden 131 patiënten in de studie gerandomiseerd in een verhouding van 1:1 voor behandeling met éénmaal daags 200 mg filgotinib of placebo gedurende 16 weken. De rekrutering voor EQUATOR vond plaats in acht Europese landen.

In mei 2018 kondigden we samen met Gilead aan dat de EQUATOR-studie het primair eindpunt, verbetering van de verschijnselen en symptomen van PsA op week 16, beoordeeld met de ACR20-score, had bereikt. De ACR20-respons bedroeg 80% voor filgotinib en 33% voor placebo (p<0,001). De ACR50- en ACR70-responses op week 16 waren eveneens significant hoger voor filgotinib dan voor placebo (ACR50: 48% voor filgotinib versus 15%, p<0,001; ACR70: 23% versus 6%, p<0,01).

Aanhoudende werking in EQUATOR PsA Fase 2

Aanhoudende werking in EQUATOR PsA Fase 2 (line chart)

Bron: Coates et al. ACR 2019

Deze respons hield aan in de open-label verlenging van EQUATOR, tot 52 weken:

Aanhoudende werking in EQUATOR PsA Fase 2

Aanhoudende werking in EQUATOR PsA Fase 2 (line chart)

Bron: Coates et al. ACR 2019

Filgotinib werd in het algemeen goed verdragen in de EQUATOR-studie. Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen vastgesteld en de veranderingen in de laboratoriumwaarden waren vergelijkbaar met die in eerdere studies met filgotinib bij reumapatiënten. In beide groepen traden er evenveel bijwerkingen op en die waren doorgaans licht of matig. Er was één geval van ernstige infectie in de filgotinibgroep: een patiënt kreeg een longontsteking en overleed. Een andere patiënt die werd behandeld met filgotinib kreeg herpes zoster. Er waren geen gevallen van opportunistische infectie, tuberculose, trombo-embolie of maligniteit. De volledige resultaten van EQUATOR werden gepubliceerd in The Lancet en gepresenteerd in een plenaire sessie op ACR 2018 (Mease et al. 2018), en een veiligheidsupdate tot 52 weken werd voorgesteld op ACR 2019 (Coates et al. 2019).

TEAEs, treatment emergent adverse events: behandelingsgerelateerde bijwerkingen; DVT, diepe veneuze trombose; PYE, patient year exposure; patiëntenjaren

TEAEs van special belang

frequentie # pts (%)
FIL 200 mg, n=65
wk 0-16

frequentie # pts (%)
placebo, n=66
wk 0-16

rate/100 PYE
# of events
FIL 200 mg, PYE=160 wk 0-52

ernstige infecties

1 (1,5)

1,9 (3)

opportunistische infecties

herpes zoster

1 (1,5)

0,6 (1)

maligniteiten

0,6 (1)

DVT

longembolie

MACE

0,6 (1)

overlijdens

1 (1,5)

0,6 (1)

Wereldwijd PENGUIN Fase 3-programma met filgotinib in PsA

In december 2019 heeft Gilead de eerste patiënt gedoseerd in de PENGUIN Fase 3-studie in PsA. Het PENGUIN-programma onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van een éénmaal daagse toediening van 100 mg en 200 mg filgotinib vergeleken met placebo. PENGUIN 1 zal de werkzaamheid en veiligheid vergelijken van filgotinib, adalimumab en placebo bij ongeveer 1.000 patiënten met actieve PsA die voordien geen bDMARD-therapie hadden gekregen. PENGUIN 2 meet de werkzaamheid en veiligheid van filgotinib versus placebo bij 390 patiënten met actieve PsA die onvoldoende reageerden op, of intolerant zijn voor, bDMARD-therapie. Het primair eindpunt van elke studie is de ACR20-respons op week 12, met meerdere secundaire eindpunten op verschijnselen en symptomen van PsA tot week 24 in PENGUIN 1 en week 16 in PENGUIN 2.

1 Bron: Decision Resources Group, Global Data, Galapagos Custom Research