23. Totaal handels- en overige schulden

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Handels- en overige schulden

142.510

68.038

Overige lange termijn schulden

6.989

1.578

Toe te rekenen kosten

923

890

Totaal handels- en overige schulden

150.422

70.506

De toename in handels- en overige schulden is voornamelijk het gevolg van gestegen handelsschulden per 31 december 2019, veroorzaakt door de intensivering van onze investeringen in onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s, en een hogere verrekening voor kostenverdeling met onze partner Gilead. De toename in overige lange termijn schulden is voornamelijk te wijten aan hogere schulden inzake bonussen door de toename van de koers van het Galapagos aandeel en RSU’s toegekend gedurende 2019.