Algemene verklaring over risico’s verbonden aan Galapagos

Algemene verklaring
CSR rapport

Volgens onze huidige inschatting beschouwen we de risico’s als beheersbaar en onze continuïteit is niet in gevaar op datum van dit verslag. Ervan uitgaande dat er zich geen verdere verslechtering van de wereldwijde zakelijke, financiële en regelgevingsomgeving voordoet, achten wij ons goed voorbereid om alle toekomstige uitdagingen aan te gaan.