20. Aandelenkapitaal

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Het aandelenkapitaal van Galapagos NV, zoals opgenomen in de statuten, reconciliërend met het ‘aandelenkapitaal’ op de balans, bestaat uit het volgende:

(in duizenden €)

2019

2018

Op 1 januari

236.540

233.414

Kapitaalverhoging

55.189

19.090

Kosten van kapitaalverhogingen

(4.447)

(15.964)

Aandelenkapitaal op 31 december

287.282

236.540

 

 

 

Aandelenkapitaal

349.789

294.600

Kosten van kapitaalverhogingen (gecumuleerd)

(62.507)

(58.060)

Aandelenkapitaal op 31 december

287.282

236.540

Kosten van kapitaalverhogingen worden, conform IAS 32 Presentatie van financiële instrumenten, geboekt in mindering van de opbrengsten van de kapitaalverhogingen.

Historische evolutie van het aandelenkapitaal

De evolutie van het aandelenkapitaal van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 is als volgt:

Datum

Kapitaal-
verhoging nieuwe
aandelen
(in duizenden €)

Kapitaal-
verhoging
door uitoefening van warrants
(in duizenden €)

Aantal uitgegeven
aandelen (in
duizenden
aandelen)

Totaal aantal
aandelen na
transactie (in
duizenden
aandelen)

Totaal aandelenkapitaal
(in duizenden €)

1 januari 2018

 

 

 

50.937

275.510

20 maart 2018

 

1.613

298

 

 

20 juni 2018

 

556

103

 

 

17 september 2018

16.021

 

2.961

 

 

3 oktober 2018

 

733

135

 

 

23 november 2018

 

167

31

 

 

31 december 2018

 

 

 

54.466

294.600

 

 

 

 

 

 

1 januari 2019

 

 

 

54.466

294.600

20 maart 2019

 

808

149

 

 

20 juni 2019

 

1.127

208

 

 

23 augustus 2019

36.945

 

6.829

 

 

18 september 2019

 

1.632

302

 

 

6 november 2019

 

14.162

2.618

 

 

25 november 2019

 

515

95

 

 

31 december 2019

 

 

 

64.667

349.789

Op 31 december 2019 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €349.789 duizend, vertegenwoordigd door 64.666.802 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Alle bovenstaande aandelenuitgiften gebeurden door inbreng in geld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen in 2019 en 2018:

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs warrants
(in €/warrant)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging
(in €/aandeel)

Op 1 januari 2019

54.465.421

236.540

1.277.780

1.514.320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maart 2019: uitoefening van warrants

149.370

808

2.673

3.481

23,30

90,32

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2019: uitoefening van warrants

208.310

1.127

3.198

4.325

20,76

113,55

 

 

 

 

 

 

 

23 augustus 2019: inschrijving op aandelen door Gilead

 

 

 

 

 

 

Gewone aandelen (volledig betaald)

6.828.985

36.945

923.142

960.087

 

 

Afboeking van financieel passief mbt de share subscription agreement

 

 

56.749

56.749

 

 

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(4.447)

 

(4.447)

 

 

Totaal inschrijving op aandelen door Gilead

6.828.985

32.498

979.891

1.012.389

 

148,90

 

 

 

 

 

 

 

18 september 2019: uitoefening van warrants

301.745

1.632

5.043

6.675

22,12

145,25

 

 

 

 

 

 

 

6 november 2019: uitoefening van warrant A door Gilead

 

 

 

 

 

 

Uitoefening van warrant A

2.617.791

14.162

353.873

368.035

 

 

Afboeking van financieel passief mbt de uitgifte van warrant A

 

 

78.953

 

 

 

Totaal uitoefening van warrant A door Gilead

2.617.791

14.162

432.826

368.035

140,59

170,75

 

 

 

 

 

 

 

25 november 2019: uitoefening van warrants

95.180

515

2.172

2.687

28,23

172,95

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2019

64.666.802

287.282

2.703.583

2.911.912

 

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal
aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefen­prijs warrants (in €/ warrant)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging (in €/ aandeel)

Op 1 januari 2018

50.936.778

233.414

993.025

1.226.439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maart 2018: uitoefening van warrants

298.184

1.613

2.311

3.924

13,16

83,72

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2018: uitoefening van warrants

102.801

556

781

1.337

13,01

85,00

 

 

 

 

 

 

 

17 september 2018: openbare aanbieding in de Verenigde Staten

 

 

 

 

 

 

ADSs (volledig betaald)

2.961.373

16.021

280.167

296.188

 

 

Underwriting korting en kosten met betrekking tot het aanbod (volledig betaald)

 

(15.964)

 

(15.964)

 

 

Totaal openbare aanbieding in de Verenigde Staten

2.961.373

57

280.167

280.224

 

99,68

 

 

 

 

 

 

 

3 oktober 2018: uitoefening van warrants

135.485

733

1.281

2.014

14,86

94,32

 

 

 

 

 

 

 

23 november 2018: uitoefening van warrants

30.800

167

215

382

12,40

88,90

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2018

54.465.421

236.540

1.277.780

1.514.320

 

 

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze vernieuwde machtiging verleend door de buitengewone aandeelhoudersvergadering, zijnde 31 mei 2017, het aandelenkapitaal van Galapagos NV te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal door inbrengen in natura of in speciën, met beperking of opheffing van de voorkeurrechten van de aandeelhouders. Voornoemde machtiging kan hernieuwd worden. Deze machtiging bestaat uit twee delen. De algemene machtiging voor kapitaalverhogingen tot 20% van het maatschappelijk kapitaal op de datum van samenroeping van de aandeelhoudersvergadering van 22 oktober 2019 (zijnde €67.022.402,04) werd vernieuwd en is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van deze vernieuwing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nl. 13 november 2019. Een bijzondere machtiging voor kapitaalverhogingen van meer dan 20% en tot 33% van het maatschappelijk kapitaal op de datum van samenroeping van de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2017 (zijnde €82.561.764,93), werd vernieuwd en is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van deze vernieuwing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nl. 31 mei 2017. Dit bijzonder gedeelte van het toegestaan kapitaal kan echter slechts gebruikt worden in specifieke omstandigheden en door een beslissing van de raad van bestuur die alle onafhankelijke bestuurders (in de zin van artikel 526ter van het Belgisch wetboek van vennootschappen) goedkeuren. De raad van bestuur is op dit ogenblik niet gemachtigd om het aandelenkapitaal te verhogen na bekendmaking door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overname bod op de aandelen van Galapagos NV.

Per 31 december 2019 was €67.022.402,04 van het toegestaan kapitaal beschikbaar onder de algemene machtiging en €13.717.929,80 onder de specifieke machtiging.