Ons artroseprogramma

Ons artroseprogramma
CSR rapport

Artrose (OA), ook wel gewrichtsslijtage genoemd, is de meest voorkomende chronische gewrichtsaandoening. OA kan alle gewrichten aantasten, maar komt het vaakst voor in de knieën, de heupen, de onderrug en de nek, de kleine gewrichten van de vingers en de basis van de duim en grote teen. In 2018 waren er ongeveer 93 miljoen patiënten met OA in de VS, EU5 en Japan.1Bron: Decision Resources Group, Global Data, Galapagos Eigen Schattingen 

In normale gewrichten is het uiteinde van elk bot bekleed met een stevig, rubberachtig materiaal, het kraakbeen. Kraakbeen vormt een zacht en glad oppervlak voor de beweging van het gewricht en fungeert als buffer tussen de beenderen. Bij OA wordt het kraakbeen afgebroken, wat pijn, zwelling en bewegingsproblemen veroorzaakt. Naarmate de ziekte verergert, kan ook het bot gaan degenereren en kunnen zich zijdelingse uitsteeksels vormen, de zogenaamde esteofyten. Er kunnen stukjes bot of kraakbeen losraken en in het gewricht gaan rondzweven. In het lichaam treedt een ontstekingsproces op waarbij cytokines (eiwitten) en enzymen ontstaan die nog meer schade toebrengen aan het kraakbeen. In het eindstadium van OA is er helemaal geen kraakbeen meer en wrijven de botoppervlakken direct tegen elkaar aan, wat tot gewrichtsschade en nog meer pijn leidt.

Hoewel het op elke leeftijd kan voorkomen, komt OA het meest voor bij mensen ouder dan 65 jaar. Vaak voorkomende risicofactoren zijn overgewicht, eerdere gewrichtsletsels, overbelasting van het gewricht en zwakke dijbeenspieren. Bij één op de twee volwassenen zullen op enig moment symptomen van OA in de knie ontstaan. Eén op vier volwassenen ontwikkelt symptomen van OA in de heup tegen de leeftijd van 85 jaar. De huidige behandelingen voor OA omvatten gewichtsverlies, fysiotherapie, pijn- en ontstekingsremmende geneesmiddelen en operaties, allemaal enkel gericht op het bestrijden van de symptomen van de ziekte. Op dit moment zijn voor OA geen ziekteveranderende geneesmiddelen beschikbaar.

GLPG1972/S201086, ook wel GLPG1972 genoemd, is een kandidaatgeneesmiddel door ons ontwikkeld binnen onze samenwerking met Servier. GLPG1972 werkt in op ADAMTS-5, een belangrijke aggrecanase die een rol speelt in de afbraak van aggrecaan in gewrichtskraakbeen. ADAMTS-5 is in de literatuur in zowel diermodellen als menselijke explantaten gevalideerd en van ARGS, een restproduct van de kraakbeenafbrekende werking van ADAMTS-5, is aangetoond dat het toeneemt in de gewrichten van patiënten met OA.

Een Fase 1b-studie in de VS toonde aan dat GLPG1972 de concentratie van een biomarker voor de afbraak van kraakbeen, de ARGS neo-epitoop, met meer dan 50% verlaagde in het bloedserum van de OA-patiënten, en dit over een periode van vier weken:

Sterke afname van ARGS

‘1972 Fase 1b-studie bij patiënten met OA

Sterke afname van ARGS – ‘1972 Fase 1b-studie bij patiënten met OA (line chart)

Op basis van deze resultaten startten wij, en onze samenwerkingspartner Servier, de ROCCELLA Fase 2b-studie met GLPG1972 in juni 2018.

ROCCELLA Fase 2b-studie

ROCCELLA Fase 2b-studie (graphic)
  • 850 patiënten met osteoartrose in de knie, wereldwijd gerekruteerd
  • Primair eindpunt: afname in verlies van kraakbeen op Week 52
  • Secundaire eindpunten: verandering in structurele en klinische parameters, veiligheid/verdraagbaarheid 

ROCCELLA is een multiregionale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, dosisvariabele studie die de werkzaamheid en veiligheid onderzoekt van drie verschillende éénmaal daagse doses van GLPG1972 bij patiënten met OA in de knie. Naar verwachting zullen er ongeveer 850 patiënten worden gerekruteerd in maximaal 15 landen. Wij zijn verantwoordelijk voor ROCCELLA in de VS, waar we volledige commerciële rechten behouden, en Servier voert de studie in alle andere landen uit.

Het primair einddoel van ROCCELLA is om de werkzaamheid aan te tonen van minimaal één dosis GLPG1972 op het verminderen van kraakbeenverlies na 52 weken behandeling in vergelijking met placebo. De kraakbeendikte zal worden gemeten met behulp van kwantitatieve MRI van het kraakbeen van de betreffende knie. Secundaire doelstellingen omvatten veiligheid en verdraagbaarheid, verschillende aanvullende metingen van structurele progressie, verbetering in pijn, functie, stijfheid en de algemene beoordeling van de patiënt.

Samen met Servier hebben we de rekrutering van ROCCELLA in juni 2019 afgerond en we verwachten de topline resultaten in H2 2020.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst met Servier komen we in aanmerking om mijlpaalbetalingen en single digit royalty’s te ontvangen op de potentiële commerciële verkoop door Servier van GLPG1972. Gilead heeft een optie om de Amerikaanse commerciële rechten voor GLPG1972 te verwerven na voltooiing van de ROCCELLA-studie. Zie ook bijkomende details met betrekking tot de Gilead overeenkomst in de Toelichtingen van de geconsolideerde jaarrekening.

1 Bron: Decision Resources Group, Global Data, Galapagos Eigen Schattingen