32. Bezoldiging van de commissaris

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De erelonen van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris op het niveau van de groep bedroegen €1.406,8 duizend in 2019 (2018: €414,6 duizend). De erelonen voor audit gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd door de commissaris, betrekking hebbende op de uitvoering van de audit of nazicht van de jaarrekening van de verbonden ondernemingen van de groep, bedroegen €29,2 duizend in 2019 (2018: nihil). Audit gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd door personen die met de commissaris verbonden zijn, gerelateerd aan de audit of nazicht van de jaarrekening van de verbonden ondernemingen van de groep, bedroegen €29,2 duizend in 2019 (2018: €27,5 duizend). Andere erelonen die betrekking hadden op de audit, in het bijzonder gerelateerd aan wettelijke opdrachten, dewelke de commissaris doorgaans levert, bedroegen €43,0 duizend in 2019 (2018: €92,1 duizend). Andere erelonen die geen betrekking hadden op de audit, uitgevoerd door de commissaris, in het bijzonder erelonen in het kader van de voorbereiding van de commerciële lancering, bedroegen €148,2 duizend in 2019.  Andere erelonen die geen betrekking hadden op de audit, uitgevoerd door personen die met de commissaris verbonden zijn, bedroegen €46,6 duizend in 2019 en waren gerelateerd aan IT-diensten (2018: €134,8 duizend). Het auditcomité en de raad van bestuur zijn van mening dat deze ad hoc activiteiten de onafhankelijkheid van de commissaris in het uitoefenen van zijn statutaire verplichtingen niet beïnvloeden. De bovengenoemde bijkomende erelonen werden voorafgaandelijk volledig door het auditcomité goedgekeurd, overeenkomstig artikel 133 §6 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.