Onze pijplijn in fibrose

Onze pijplijn in fibrose
CSR rapport

We bouwen een fibroseportfolio op met verschillende werkingsmechanismen, waarbij onze primaire focus bij IPF ligt. Ons doel is om dit uit te breiden naar andere vormen van orgaan- en huidfibrose. Hiervoor werken we momenteel aan een aantal kandidaatmedicijnen in volledige eigendom met verschillende nieuwe werkingsmechanismen. Doordat we in onze eigen portfolio beschikken over verschillende werkingsmechanismen, kunnen we bestuderen of we kandidaatmedicijnen kunnen combineren. Vorig jaar hebben we het klinische onderzoek uitgebreid met SSc en we zijn van plan om bijkomende fibrotische indicaties te onderzoeken met onze compounds die zich nog in een vroeger stadium bevinden. Op het moment van publicatie van dit verslag werd besloten om voorlopig de start van Fase 1-studies te pauzeren, gezien de COVID-19-pandemie.

Ons fibrose portfolio en de verwachte klinische ontwikkeling in 2020:

Een IPF & fibrose pijplijn uitbouwen

Topline resultaten van 2 studies in H2 ’20, ISABELA futiliteit in Q1 ‘21

Een IPF & fibrose pijplijn uitbouwen – Topline resultaten van 2 studies in H2 ’20, ISABELA futiliteit in Q1 ‘21 (graphic)