Remuneratiebeleid voor bestuurders

Remuneratiebeleid
CSR rapport

De remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders bestaat uit een vast jaarlijks bedrag, ongeacht het aantal vergaderingen van de raad van bestuur die tijdens het jaar worden gehouden. De remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders bevat geen variabel gedeelte. De remuneratie van de bestuurders wordt in gelijke schijven betaald op het einde van elk kalender kwartaal.

Aangezien Galapagos geen eigen aandelen bezit en we geen machtiging van onze aandeelhouders hebben om eigen aandelen te verkrijgen, kunnen we momenteel geen aandelen rechtstreeks aan bestuurders toekennen als deel van hun remuneratie overeenkomstig bepaling 7.6 van de 2020 Code. Vanaf boekjaar 2020 (onder voorbehoud van goedkeuring door onze aandeelhoudersvergadering), zal elke niet-uitvoerende bestuurder een bijkomende vergoeding in cash ontvangen van een bedrag gelijk aan hun jaarlijkse vaste vergoeding (zonder rekening te houden met vergoedingen voor lidmaatschap of voorzitterschap van comités) onder de voorwaarde dat die niet-uitvoerende bestuurder het nettobedrag (na belastingen) moet gebruiken om Galapagos aandelen op de open markt aan te kopen binnen een bepaalde periode na ontvangst van die vergoeding in cash. De aandelen die elke niet-uitvoerende bestuurder zo verwerft dienen gehouden te worden tot minstens één jaar nadat het mandaat van de niet-uitvoerende bestuurder eindigt en minstens drie jaar na het moment van verwerving.

Vanaf 1 januari 2020 zal Galapagos geen warrants meer toekennen aan niet-uitvoerende bestuurders.