13. Immateriële vaste activa

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

(in duizenden €)

Technologie in
uitvoering

Software &
databases

Merken,
licenties,
octrooien &
know-how

Contract­kosten

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2018

7.061

7.496

1.525

16.082

Toevoegingen

 

1.561

1.763

 

3.325

Verkopen en buitengebruikstellingen

(7.061)

(20)

(569)

 

(7.650)

Omrekeningsverschillen

 

74

 

 

74

Op 31 december 2018

9.111

2.719

11.832

Toevoegingen

 

5.463

2.453

15.384

23.300

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(64)

 

 

(64)

Omrekeningsverschillen

 

31

 

 

31

Op 31 december 2019

14.541

5.172

15.384

35.099

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2018

5.561

6.514

1.509

13.587

Kosten voor het jaar

417

681

9

 

1.107

Bijzondere waardevermindering van het jaar

1.083

 

 

 

1.083

Verkopen en buitengebruikstellingen

(7.061)

(20)

(569)

 

(7.650)

Omrekeningsverschillen

 

74

 

 

74

Op 31 december 2018

7.250

949

8.200

Kosten voor het jaar

 

816

678

512

2.006

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(63)

 

 

(63)

Omrekeningsverschillen

 

31

 

 

31

Op 31 december 2019

8.034

1.626

512

10.173

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2018

1.862

1.771

3.632

Op 31 december 2019

6.507

3.546

14.872

24.927

Nieuwe investeringen bestonden voornamelijk uit geactiveerde contractkosten gerelateerd aan de recente overeenkomst met Gilead, en worden lineair over 10 jaar afgeschreven.

Op 31 december 2019 bevatte onze balans geen intern gegenereerde activa gekapitaliseerd als immaterieel vast actief.