Warrants toegekend aan, uitgeoefend door of vervallen voor leden van Galapagos NV’s directiecomité in boekjaar 2019

Remuneratieverslag
CSR rapport

De volgende aantallen warrants zijn aangeboden aan en aanvaard door leden van het directiecomité in 2019 onder het Warrantplan 2019, op 10 april 2019 uitgegeven door de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal, aan Dhr. Van de Stolpe: 100.000 warrants, aan Dhr. Filius: 65.000 warrants, aan Dr. Wigerinck, Dr. Abi-Saab en Dr. Hoekema: elk 50.000 warrants.

De warrants uitgegeven onder Warrantplan 2019 hebben een uitoefenprijs van €95,11 per warrant, een looptijd van acht jaar, en worden slechts definitief en volledig verworven op het einde van het derde kalenderjaar na het jaar van de toekenning, met uitzondering van Dhr. Van de Stolpe, wiens warrants definitief worden verworven over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36ste per maand. De warrants kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar van de toekenning; ze zijn niet overdraagbaar en elke warrant geeft het recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV.

Op het einde van 2019 had Dhr. Van de Stolpe 478.289 aandelen van Galapagos NV en 826.874 warrants in bezit. De andere leden van het directiecomité hadden samen 75.357 aandelen en 1.345.000 warrants in bezit. Meer bepaald had Dr. Abi-Saab 305.000 warrants, Dhr. Filius 10.000 aandelen en 315.000 warrants, Dr. Hoekema 22.357 aandelen en 365.000 warrants en Dr. Wigerinck 43.000 aandelen en 360.000 warrants. Elke warrant geeft recht op één aandeel van Galapagos NV.

In 2018 werden er enkel warrants toegekend aan de leden van het directiecomité; er werden geen aandelen of andere rechten om aandelen te verwerven toegekend. Er zijn geen warrants van leden van het directiecomité vervallen in 2018 en er werden in 2018 250.000 warrants uitgeoefend door leden van het directiecomité (60.000 warrants door Dhr. Van de Stolpe, 90.000 warrants door Dhr. Filius, 50.000 warrants door Dr. Wigerinck en 50.000 warrants door Dr. Hoekema).