Bruto remuneratie van alle andere directiecomitéleden van Galapagos NV voor boekjaar 2019

Remuneratieverslag
CSR rapport

COO & CFO

 1. Basissalaris (vast): €400.000.

 2. Variabele remuneratie (bonus): gezien het aantal van de criteria die recht gaven op een bonus (met name de groepsdoelstellingen voor 2019) die werden behaald, werd een bonus van €273.000 toegekend voor het jaar 2019, die in april 2020 zal worden uitbetaald, en werd ook een equivalent aantal RSU’s toegekend (gebaseerd op de gemiddelde koers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam gedurende de maand april 2020) onder het jaarlijkse Long-Term Incentive Plan. De waarde van het 50% uitgesteld gedeelte van de bonus die voor 2016 was toegekend, werd op het einde van 2019 vastgesteld en resulteerde in een betaling in het begin van januari 2020 van €385,570.81 (een vermenigvuldiging van de uitgestelde bonus met 3,3 als gevolg van de prestatie van de aandelenkoers over de periode 2016-2019, overeenkomstig de regels van het Senior Management Bonus Plan). Daarenboven werd een bedrag van €2.500.000 betaald en werden 16.922 RSU’s toegekend in oktober 2019, beide als uitzonderlijke bonus voor de succesvolle afronding van de transactie met Gilead in 2019.

  De verhouding van vaste remuneratie tot variabele remuneratie bedroeg 1:8.

 3. Pensioen: €44.158,88.

 4. Overige componenten van de remuneratie: bedrijfswagen, fiscale adviesverlening en betalingen voor verzekeringen voor invaliditeit, voor in totaal €29.938,24.

CSO

 1. Basissalaris (vast): €400.000 (waaronder €20.000 in pensioenbijdragen).

 2. Variabele remuneratie (bonus): gezien het aantal van de criteria die recht gaven op een bonus (met name de groepsdoelstellingen voor 2019) die werden behaald, werd een bonus van €175.500 toegekend voor het jaar 2019, die in april 2020 zal worden uitbetaald, en werd ook een equivalent aantal RSU’s toegekend (gebaseerd op de gemiddelde koers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam gedurende de maand april 2020) onder het jaarlijkse Long-Term Incentive Plan. De waarde van het 50% uitgesteld gedeelte van de bonus die voor 2016 was toegekend, werd op het einde van 2019 vastgesteld en resulteerde in een betaling in het begin van januari 2020 van €385,570.81 (een vermenigvuldiging van de uitgestelde bonus met 3,3 als gevolg van de prestatie van de aandelenkoers over de periode 2016-2019, overeenkomstig de regels van het Senior Management Bonus Plan). Daarenboven werd een bedrag van €1.500.000 betaald en werden 10.153 RSU’s toegekend in oktober 2019, beide als uitzonderlijke bonus voor de succesvolle afronding van de transactie met Gilead in 2019.

  De verhouding van vaste remuneratie tot variabele remuneratie bedroeg 1:5.

 3. Pensioen: €60.000 (waarvan €20.000 inbegrepen in de basisvergoeding).

 4. Overige componenten van de remuneratie: verzekering voor gezondheidszorg, voor in totaal €203,76.

CBO

 1. Basissalaris (vast): €360.000.

 2. Variabele remuneratie (bonus): gezien het aantal van de criteria die recht gaven op een bonus (met name de groepsdoelstellingen voor 2019) die werden behaald, werd een bonus van €156.000 toegekend voor het jaar 2019, die in april 2020 zal worden uitbetaald, en werd ook een equivalent aantal RSU’s toegekend (gebaseerd op de gemiddelde koers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam gedurende de maand april 2020) onder het jaarlijkse Long-Term Incentive Plan. De waarde van het 50% uitgesteld gedeelte van de bonus die voor 2016 was toegekend, werd op het einde van 2019 vastgesteld en resulteerde in een betaling in het begin van januari 2020 van €385,570.81 (een vermenigvuldiging van de uitgestelde bonus met 3,3 als gevolg van de prestatie van de aandelenkoers over de periode 2016-2019, overeenkomstig de regels van het Senior Management Bonus Plan). Daarenboven werd een bedrag van €2.500.000 betaald en werden 16.922 RSU’s toegekend in oktober 2019, beide als uitzonderlijke bonus voor de succesvolle afronding van de transactie met Gilead in 2019.

  De verhouding van vaste remuneratie tot variabele remuneratie bedroeg 1:8.

 3. Pensioen: €77.333,59.

 4. Overige componenten van de remuneratie: bedrijfswagen, en betalingen voor verzekeringen voor invaliditeit, voor in totaal €21.141,70.

CMO

 1. Basissalaris (vast): €400.000.

 2. Variabele remuneratie (bonus): gezien het aantal van de criteria die recht gaven op een bonus (met name de groepsdoelstellingen voor 2019) die werden behaald, werd een bonus van €175.500 toegekend voor het jaar 2019, die in april 2020 zal worden uitbetaald, en werd ook een equivalent aantal RSU’s toegekend (gebaseerd op de gemiddelde koers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam gedurende de maand april 2020) onder het jaarlijkse Long-Term Incentive Plan. Daarenboven werd een bedrag van €1.500.000 betaald en werden 10.153 RSU’s toegekend in oktober 2019, beide als uitzonderlijke bonus voor de succesvolle afronding van de transactie met Gilead in 2019.

  De verhouding van vaste remuneratie tot variabele remuneratie bedroeg 1:4.

 3. Pensioen: €73.412.60.

 4. Overige componenten van de remuneratie: fiscale adviesverlening en betalingen voor verzekeringen voor invaliditeit, voor in totaal €15.058,53.

Onderstaande tabel vat de gegevens betreffende de remuneratie van de andere leden van het directiecomité voor boekjaar 2019 verder samen:

(€)

Bart Filius

Piet Wigerinck

Andre Hoekema

Walid Abi-Saab

Vaste bezoldiging (bruto)

400.000,00

400.000,00

360.000,00

400.000,00

Variabele bezoldiging (korte termijn)

2.773.000,00

1.675.500,00

2.656.000,00

1.675.500,00

Variabele bezoldiging (lange termijn)

385.570,81

385.570,81

330.489,73

Pensioen/levensverzekering

44.158,88

40.000,00

77.333,59

73.412,60

Andere voordelen

29.938,24

203,76

21.141,70

15.058,53

Totaal

3.632.667,93

2.501.274,57

3.444.965,02

2.163.971,13