In een oogopslag

In een oogopslag
CSR rapport
Kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Jaareinde 31 december 2019

Jaareinde 31 december 2018

Jaareinde 31 december 2017

(*)

Onze totale activa, het eigen vermogen en de overige schulden, de kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bij bedrijfsactiviteiten en de kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten voor het jaar eindigend op 31 december 2019 werden beinvloed door de toepassing van de nieuwe standaard IFRS 16 - Lease-overeenkomsten, op 1 januari 2019. We verwijzen naar de toelichtingen van dit geconsolideerd financieel verslag voor meer informatie.

(**)

We verwijzen naar toelichting 19 van onze geconsolideerde jaarrekening voor een uitleg en reconciliatie van deze alternatieve prestatie indicator.

RESULTATENREKENING

 

 

 

Omzet

844.985

288.836

127.087

Overige opbrengsten

50.905

29.009

28.830

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(427.320)

(322.875)

(218.502)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(98.278)

(39.776)

(27.218)

Totale bedrijfskosten

(525.597)

(362.652)

(245.720)

Bedrijfswinst/bedrijfsverlies (-)

370.292

(44.807)

(89.802)

Netto financieel resultaat

(220.233)

15.598

(25.705)

Belastingen

(214)

(50)

(198)

Nettowinst/nettoverlies (-)

149.845

(29.259)

(115.704)

 

 

 

 

BALANS

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.861.616

1.290.796

1.151.211

Korte termijn financiële investeringen

3.919.216

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

115.356

84.646

75.783

Totaal activa (*)

6.068.609

1.439.496

1.286.274

Eigen vermogen (*)

2.875.658

1.214.249

1.011.983

Over te dragen opbrengsten

3.000.646

149.801

219.892

Overige schulden (*)

192.305

75.446

54.399

 

 

 

 

KASSTROMEN

 

 

 

Operationele inkomende kasstroom/operationele cash burn (-) (**)

3.162.804

(158.384)

(154.089)

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten (*)

3.208.617

(142.466)

(147.030)

Kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten

(3.764.660)

(15.914)

(549)

Kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten (*)

1.335.751

287.876

353.357

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

779.708

129.497

205.778

Transfer naar korte termijn financiële investeringen

(198.922)

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(9.966)

10.089

(27.808)

Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

1.861.616

1.290.796

1.151.211

 

 

 

 

Korte termijn financiële investeringen op 31 december

3.919.216

Totaal korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

5.780.832

1.290.796

1.151.211

 

 

 

 

FINANCIËLE RATIOS

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 31 december

64.666.802

54.465.421

50.936.778

Gewone winst/verlies (-) per aandeel (in €)

2,60

(0,56)

(2,34)

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (in €)

2,49

(0,56)

(2,34)

Aandelenkoers op 31 december (in €)

186,50

80,56

78,98

Totaal aantal personeelsleden van de groep op 31 december

1.003

725

600

Medewerkers per vestiging

Medewerkers per vestiging (graphic)

Aantal medewerkers Galapagos groep

Aantal medewerkers Galapagos groep (pie chart)