14. Materiële vaste activa

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport
In volle eigendom

(in duizenden €)

Terreinen en
gebouwen-
verbeteringen

Installaties &
uitrustingen

Meubilair en
rollend
materieel

Overige vaste
activa

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2018

4.736

33.060

3.209

1.189

42.195

Toevoegingen

275

4.674

1.039

4.404

10.392

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(486)

(826)

 

(1.311)

Overdrachten

 

753

13

(766)

Omrekeningsverschillen

 

29

16

 

46

Op 31 december 2018

5.011

38.031

3.452

4.827

51.321

Toevoegingen

273

6.382

649

15.076

22.380

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(1.521)

(97)

 

(1.618)

Overdrachten

 

1.792

3

(1.795)

Overdracht naar gebruiksrechten

 

 

 

(251)

(251)

Omrekeningsverschillen

 

(30)

22

 

(8)

Op 31 december 2019

5.284

44.655

4.028

17.856

71.823

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2018

2.342

20.495

2.407

258

25.502

Afschrijvingen

344

3.377

236

17

3.974

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(485)

(826)

 

(1.310)

Omrekeningsverschillen

 

16

2

 

18

Op 31 december 2018

2.686

23.403

1.819

275

28.184

Afschrijvingen

394

4.018

399

7

4.818

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(1.521)

(99)

 

(1.620)

Overdracht naar gebruiksrechten

 

 

 

(251)

(251)

Omrekeningsverschillen

 

(15)

 

 

(15)

Op 31 december 2019

3.080

25.885

2.119

31

31.117

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2018

2.325

14.628

1.632

4.552

23.137

Op 31 december 2019

2.204

18.770

1.909

17.825

40.707

Gebruiksrecht

(in duizenden €)

Terreinen en
gebouwen

Installaties &
uitrustingen

Meubilair en
rollend
materieel

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2019

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 16)

24.056

219

2.130

26.406

Aangepast bedrag op 1 januari 2019

24.056

219

2.130

26.406

Toevoegingen

3.270

84

1.176

4.530

Overdrachten

 

251

 

251

Omrekeningsverschillen

38

 

 

38

Op 31 december 2019

27.364

554

3.307

31.225

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2019

Afschrijvingen

4.666

91

867

5.624

Overdrachten

 

251

 

251

Omrekeningsverschillen

4

 

 

4

Op 31 december 2019

4.670

342

867

5.879

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2019

22.694

212

2.440

25.345

Boekwaarde op 31 december 2019

Materiële vaste activa in volle eigendom

40.707

Gebruiksrecht

25.345

Totaal materiële vaste activa

66.052

Door de toepassing van IFRS 16 per 1 januari 2019 erkenden we op onze balans een openingsbalans van gebruiksrecht van activa van €26,4 miljoen.

Er zijn geen materiële vaste activa in pand gegeven. Ook zijn er geen beperkingen op het gebruik van de materiële vaste activa.