Bruto remuneratie van Galapagos’ CEO voor boekjaar 2019

Remuneratieverslag
CSR rapport
  1. Basissalaris (vast): €600.000 (waarvan €18.859,44 in de vorm van pensioenbijdragen).

  2. Variabele remuneratie (bonus): gezien het aantal van de criteria die recht gaven op een bonus (met name de groepsdoelstellingen voor 2019) die werden behaald, werd een bonus gelijk aan 75% van het basissalaris voor 2019 toegekend voor het jaar 2019, die in april 2020 zal worden uitbetaald, en werd ook een equivalent aantal RSU’s toegekend (gebaseerd op de gemiddelde koers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam gedurende de maand april 2020) onder het jaarlijkse Long-Term Incentive Plan. De waarde van het 50% uitgesteld gedeelte van de bonus die voor 2016 was toegekend, werd op het einde van 2019 vastgesteld en resulteerde in een betaling in het begin van januari 2020 van €772.104,57 (een vermenigvuldiging van de uitgestelde bonus met 3,3 als gevolg van de prestatie van de aandelenkoers over de periode 2016-2019, overeenkomstig de regels van het Senior Management Bonus Plan). Daarenboven werd een bedrag van €2.500.000 betaald en werden 16.922 RSU’s toegekend in oktober 2019, beide als uitzonderlijke bonus voor de succesvolle afronding van de transactie met Gilead in 2019.

    De verhouding van vaste remuneratie tot variabele remuneratie bedroeg 1:6.

  3. Pensioen: €67.661,36 (waarvan €18.859,44 deel uitmaakt van het vast basissalaris).

  4. Overige componenten van de remuneratie: bedrijfswagen, fiscale adviesverlening en betalingen voor verzekeringen voor invaliditeit en gezondheidszorgen, voor in totaal €42.564,45.

Onderstaande tabel vat de gegevens betreffende de remuneratie van onze CEO voor boekjaar 2019 verder samen:

(€)

Onno van de Stolpe

Vaste bezoldiging (bruto)

600.000,00

Variabele bezoldiging (korte termijn)

2.950.000,00

Variabele bezoldiging (lange termijn)

772.104,57

Pensioen/levensverzekering

48.801,92

Andere voordelen

42.564,45

Totaal

4.413.470,94