5. Segmentinformatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Er zijn twee segmenten , R&D en fee-for-service activiteiten.

Segmentinformatie voor het jaar 2019

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment
eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen.

Externe omzet

834.901

10.084

 

844.985

Interne omzet

 

6.742

(6.742)

Overige opbrengsten

50.905

 

50.905

Bedrijfsopbrengsten

885.806

16.826

(6.742)

895.890

 

 

 

 

 

Segment resultaat

407.464

1.125

 

408.589

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(38.297)

Bedrijfswinst

 

 

 

370.292

Financiële (kosten)/opbrengsten

 

 

 

(220.233)

Resultaat voor belastingen

 

 

 

150.060

Belastingen

 

 

 

(214)

Nettowinst

 

 

 

149.845

Segmentinformatie voor het jaar 2018

(in duizenden €)

R&D

Fee-for-services

Inter-segment
eliminatie

Groep

(1)

Niet toewijsbare kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor warrantplannen onder IFRS 2 Op aandelen gebaseerde vergoedingen.

Externe omzet

278.666

10.170

 

288.836

Interne omzet

 

8.508

(8.508)

Overige opbrengsten

29.000

9

 

29.009

Bedrijfsopbrengsten

307.666

18.687

(8.508)

317.845

 

 

 

 

 

Segment resultaat

(19.734)

1.751

 

(17.983)

Niet toewijsbare kosten(1)

 

 

 

(26.824)

Bedrijfsverlies

 

 

 

(44.807)

Financiële (kosten)/opbrengsten

 

 

 

15.598

Resultaat voor belastingen

 

 

 

(29.209)

Belastingen

 

 

 

(50)

Nettoverlies

 

 

 

(29.259)

Segmentactiva en -verplichtingen worden niet op regelmatige basis aan het management voorgelegd en worden daarom ook niet toegelicht in onze segmentinformatie.

Geografische informatie

In 2019 waren onze activiteiten voornamelijk gevestigd in België, Kroatië, Frankrijk en Nederland en vertegenwoordigden onze 3 belangrijkste klanten 98,8% van de omzet. Het klantenbestand in 2019 en 2018 bestond uit 9 van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld.

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens bestemming van de klant:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Noord-Amerika

795.605

117.609

Europa

49.018

171.113

Azië Stille Oceaan

362

114

Totale omzet

844.985

288.836

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens de grootste klanten:

 

Jaareinde 31 december

 

2019

2018

 

(in duizenden €)

%

(in duizenden €)

%

(1)

Als gevolg van de contractswijziging bevatte de omzet erkend voor filgotinib voor het jaar eindigend op 31 december 2019 een negatief catch-up effect van €245,9 miljoen op closing datum als resultaat van de afname van de percentage of completion toegepast op eerder ontvangen upfront- en succesbetalingen voor dat programma.

Gilead

 

 

 

 

Noord-Amerika(1)

793.873

94%

116.640

40%

Europa(1)

(4.570)

-1%

7.793

3%

AbbVie

 

 

 

 

Europa

26.356

3%

89.936

31%

Novartis

 

 

 

 

Europa

19.177

2%

55.218

19%

Servier

 

 

 

 

Europa

0%

9.000

3%

Totale omzet van grootste klanten

834.836

99%

278.587

96%

Op 31 december 2019 bezaten wij €203 miljoen vaste activa (€110 miljoen in 2018) als volgt verdeeld:

  • België: €133 miljoen (€64 miljoen in 2018)
  • Frankrijk: €54 miljoen (€36 miljoen in 2018)
  • Kroatië: €7 miljoen (€5 miljoen in 2018)
  • Nederland: €8 miljoen (€4 miljoen in 2018)
  • Zwitserland: €1 miljoen (nil in 2018)

De stijging van de vaste activa werd voornamelijk verklaard door (i) een toename in materiële vaste activa door nieuwe investeringen in 2019 maar ook door de erkenning van het gebruiksrecht van activa naar aanleiding van de toepassing van IFRS 16, (ii) een toename in immateriële vaste activa door nieuwe investeringen en de activering van contractkosten van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead, en (iii) een stijging van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (zie toelichting 16).