Ons engagement

Ons engagement
CSR rapport

Ons engagement inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met onze missie: geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen ontdekken en ontwikkelen voor de behandeling van ziekten met grote onvervulde medische behoeften, voornamelijk voor ontsteking en fibrose, om zo het leven van patiŽnten wereldwijd te verbeteren.

We willen elke dag een waardevolle en duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij met onze inspanningen op het vlak van ontdekking, klinische ontwikkeling en commercialisatie. Filgotinib, GLPG1690, GLPG1205 en GLPG1972 zijn klinische voorbeelden van hoe onze aanpak om nieuwe geneesmiddelen te vinden in tal van ziektegebieden een verschil kan maken voor patiŽnten. Met ons unieke target discovery-platform ontdekken we nieuwe targets die de diepere oorzaak van de ziekte aanpakken in plaats van enkel de symptomen. We hebben een aanzienlijke groeiende pijplijn opgebouwd van nieuwe kandidaatgeneesmiddelen voor ontsteking, fibrose en meer. Op die manier willen we een blijvende positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Wij en onze samenwerkingspartner Gilead verwachten dat ons eerste innovatief product, filgotinib in RA, goedgekeurd zal worden in de VS, Europa en Japan in 2020 en zullen dit dan beschikbaar maken voor patiŽnten wereldwijd.

Pionieren voor patiënten (photo)

Implementatie van onze CSR-initiatieven

Sinds onze oprichting 20 jaar geleden richten we ons op de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige ziekten met grote onvervulde medische behoeften.

Op basis van onze missie hebben we in 2018 de vier materiŽle aspecten van onze inspanningen rond verantwoord en duurzaam ondernemen bepaald in overleg met interne en externe stakeholders op onze verschillende locaties. Deze materiŽle aspecten helpen ons om de duurzaamheidskwesties af te bakenen en prioriteiten te stellen die het allerbelangrijkst zijn voor de groei, de risicoís en de doelen van ons bedrijf en voor onze stakeholders, waaronder patiŽnten, beleggers, analisten, werknemers en leveranciers. De vier materiŽle aspecten zijn ook in 2019 nog steeds de vier pijlers van onze CSR-strategie en actieplannen en zorgen ervoor dat we verslag uitbrengen over de meest interessante en relevante kwesties. We beoordelen de rapportage-aspecten ook regelmatig op hun relevantie om zeker te zijn dat ze actueel en volledig blijven.

De vier prioritaire onderwerpen en materiŽle CSR-aspecten die we naar voor schuiven zijn:

Het leven van mensen verbeteren

 • Wetenschap en innovatie
 • Samenwerkingen afsluiten om innovatie aan te reiken aan patiŽnten
 • Toegang tot onze kandidaatgeneesmiddelen

Ga naar het hoofdstuk

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht van Galapagos

 • Een sterke bedrijfscultuur opbouwen
 • Human Capital Management
 • Betrokkenheid van werknemers

Ga naar het hoofdstuk

Ethisch en verantwoord ondernemen

 • Onze activiteiten ethisch en integer beheren
 • Onze gedragscode

Ga naar het hoofdstuk

We hebben oog voor milieu, gezondheid en veiligheid

 • Milieubeleid
 • Eco-efficiŽnte activiteiten
 • Welzijn van de werknemers

Ga naar het hoofdstuk

Om onze gegevensverzameling te standaardiseren, gebruiken we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals; SDGís) als ons referentiekader om de materiŽle aspecten te koppelen aan ons werkgebied. De SDGís werden in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties goedgekeurd als een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen tegen 2030 vrede en welvaart genieten. Dit CSR-rapport verstrekt de niet-financiŽle informatie die vereist is door de artikelen 96 ß 4 en 119 ß 2 van het Wetboek van vennootschappen (en vanaf 1 januari 2020, de artikelen 3:6 ß4 en 3:32 ß2 van het Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Voor de bespreking van de risicoís verwijzen we naar de rubriek Risicofactoren in dit jaarverslag.

We hebben acht belangrijke SDGís vastgelegd waarvoor wij, volgens ons, een verschil kunnen maken. De onderstaande tabel koppelt onze materiŽle aspecten en werkgebieden aan specifieke aspecten van het SDG-kader:

SDG 3 (icon)
Goede gezondheid en welzijn

Onze kernopdracht is gezondheid en levens verbeteren met onze baanbrekende geneesmiddelen

SDG 4 (icon)
Kwaliteitsonderwijs

We investeren in onze werknemers en koesteren een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving op onze zeven locaties in Europa en de VS

SDG 5 (icon)
Gendergelijkheid

We cultiveren een bedrijfscultuur waarin we gendergelijkheid nastreven

SDG 8 (icon)
Waardig werk en economische groei

We vierden onze 20e verjaardag als bedrijf en stellen momenteel meer dan 1.000 mensen tewerk in onze zeven locaties in Europa en de VS

SDG 9 (icon)
Industrie, innovatie en infrastructuur

Onze missie is om op een sociale en duurzame manier innovatieve geneesmiddelen aan te reiken aan patiŽnten die lijden aan ernstige ziekten in domeinen met grote onvervulde medische noden

SDG 10 (icon)
Ongelijkheid verminderen

We streven ernaar om een evenwichtig personeelsbestand uit te bouwen volgens een aantal criteria, zoals geslacht, nationaliteit, etniciteit, professionele achtergrond en beperking

SDG 13 (icon)
Klimaatactie

We waarderen onze planeet en nemen initiatieven om het milieu te beschermen en milieuvriendelijkere praktijken te hanteren binnen onze organisatie

SDG 17 (icon)
Samenwerken om doelen te bereiken

We staan open voor interne en externe samenwerkingen om samen te werken aan onze missie om broodnodige innovatieve oplossingen te vinden voor patiŽnten

Als onderdeel van ons CSR-engagement volgen we nieuwe ontwikkelingen en praktijken op en zullen we overwegen om nieuwe prioriteiten te stellen die onze CSR-activiteiten in de toekomst kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we onlangs een Learning & Talent-expert aangesteld die onze CSR-initiatieven verder zal stroomlijnen en ervoor zal zorgen dat onze CSR-strategie met succes wordt uitgevoerd in de hele groep, met een belangrijke focus op diversiteit en human capital management.

Ons engagement en onze werkgebieden worden hieronder beschreven bij de bespreking van de vier materiŽle aspecten die ook verband houden met de acht SDGís die we belangrijk achten voor het bedrijf.