RSUs toegekend aan, verworven door of vervallen voor leden van Galapagos NV’s directiecomité in boekjaar 2019

Remuneratieverslag
CSR rapport

Volgende aantallen RSU’s werden aangeboden en aanvaard door leden van het directiecomité in 2019 onder het RSU Discretionary Plan 2019: 15.000 RSU’s voor de heer Van de Stolpe; 5.000 RSU’s elk voor de heren Filius, Wigerinck en Abi-Saab en 3.000 RSU’s voor de heer Hoekema. De RSU’s hebben een vestingperiode van drie jaar.

Volgende aantallen RSU’s werden aangeboden en aanvaard door leden van het directiecomité in 2019 onder het RSU Retention Plan: 25.606 RSU’s voor de heer Van de Stolpe en 17.924 RSU’s elk voor de heren Filius, Wigerinck en Abi-Saab. De RSU’s hebben een vestingperiode van vier jaar, waarbij 25% van de RSU’s elk jaar vest.

Volgende aantallen RSU’s werden aangeboden en aanvaard door leden van het directiecomité in 2019 onder het RSU Transaction Bonus Plan 2019: 16.922 RSU’s elk voor de heren Van de Stolpe, Filius en Hoekema en 10.153 RSU’s elk voor de heren Wigerinck en Abi-Saab. 50% van de RSU’s vest na twee jaar en 50% van de RSU’s vest na drie jaar.

Elke RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen, naar keuze van Galapagos, op de vestingsdatum. Voor leden van het directiecomité zal op elke vestingsdatum die valt vóór de derde verjaardag van de datum van toekenning steeds een uitbetaling in cash plaatsvinden in plaats van in aandelen.

Er heeft geen vesting of verbeurdverklaring van RSU’s plaatsgevonden in 2019.