Afwijkingen van dit beleid

Remuneratiebeleid
CSR rapport

In uitzonderlijke omstandigheden kan de raad van bestuur beslissen om af te wijken van bepaalde punten van dit beleid indien nodig om de langetermijnbelangen en duurzaamheid van de vennootschap te bevorderen. Dergelijke afwijkingen moeten besproken worden door het benoemings- en remuneratiecomité, dat een gemotiveerde aanbeveling tot de raad van bestuur zal richten. Afwijkingen van dit beleid zullen worden beschreven en uitgelegd in het remuneratieverslag van de vennootschap.

We verwachten niet dat er in de komende twee jaar significante wijzigingen aan dit beleid zullen worden gemaakt.