Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport
Geconsolideerde resultatenrekening

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €, uitgezonderd gegevens per aandeel)

2019

2018

Toelichting

Omzet

844.985

288.836

6

Overige opbrengsten

50.905

29.009

6

Totale bedrijfsopbrengsten

895.890

317.845

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(427.320)

(322.875)

7

Algemene en administratieve kosten

(73.701)

(35.631)

7

Verkoop en marketing kosten

(24.577)

(4.146)

7

Totale bedrijfskosten

(525.597)

(362.652)

 

 

 

 

 

Bedrijfswinst/bedrijfsverlies (-)

370.292

(44.807)

 

 

 

 

 

Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement en de warrants

(181.644)

9

Overige financiële opbrengsten

21.482

18.335

10

Overige financiële kosten

(60.071)

(2.737)

10

 

 

 

 

Winst/verlies (-) voor belastingen

150.060

(29.209)

 

 

 

 

 

Belastingen

(214)

(50)

11

 

 

 

 

Nettowinst/nettoverlies (-)

149.845

(29.259)

 

Nettowinst/nettoverlies (-) toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

149.845

(29.259)

 

Gewone winst/verlies (-) per aandeel

2,60

(0,56)

12

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel

2,49

(0,56)

12

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €)

2019

2018

Toelichting

Nettowinst/nettoverlies (-)

149.845

(29.259)

 

Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt:

 

 

 

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

(4.107)

(94)

 

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

415

197

 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(3.692)

103

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

146.154

(29.155)

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.