18. Korte termijn financiële investeringen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Onze korte termijn financiële investeringen bedroegen €3.919,2 miljoen per 31 december 2019 in vergelijking met nil per 31 december 2018. Deze korte termijn financiële investeringen bevatten een korte termijn obligatiefonds en money market fondsen. Het korte termijn obligatiefonds heeft een aanbevolen beleggingsprofiel van zes maanden. De money market fondsen zijn zeer liquide investeringen die onmiddellijk in contanten kunnen omgezet worden en onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen; maar ze kunnen niet geclassificeerd worden als geldmiddelen en kasequivalenten omdat ze thans door ons niet gebruikt worden om te voldoen aan korte termijn kasbehoeftes.

Per 31 december 2019 bevatten onze korte termijn financiële investeringen $850,5 miljoen aangehouden in USD. Deze kunnen aanleiding geven tot een wisselkoerswinst/-verlies in onze financiële resultaten veroorzaakt door de schommeling van de wisselkoers EUR/USD; onze functionele valuta is namelijk EUR.

We verwijzen naar toelichting 31 voor meer informatie over deze korte termijn financiële investeringen.